Nowy tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Nowy tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W dniu 1 marca br. został opublikowany, datowany na 17.02.2023r.,  nowy tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Najnowsza wersja projektu dyrektywy z dnia 17.02.2023, w zakresie dotyczącym prasy nie zawiera istotnych zmian w stosunku do wersji z 4.01.2023.

Najnowsza wersja nadal nie uwzględnia wielu istotnych postulatów, jakie Izba przedstawiła w swoich wcześniejszych stanowiskach.