KE. Powstanie Biuro ds. Sztucznej Inteligencji

KE. Powstanie Biuro ds. Sztucznej Inteligencji

Powstanie Biuro ds. Sztucznej Inteligencji w celu wzmocnienia wiodącej roli UE w zakresie bezpiecznej i godnej zaufania AI. Komisja Europejska przedstawiła pomysł takiego biura utworzonego w ramach Komisji Urząd ds. Sztucznej InteligencjiMa ono umożliwić rozwój, wdrażanie i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w sposób sprzyjający korzyściom społecznym i gospodarczym oraz innowacjom, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Urząd będzie odgrywał kluczową rolę we wdrażaniu aktu w sprawie sztucznej inteligencji, zwłaszcza w odniesieniu do modeli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania. Biuro ds. Sztucznej Inteligencji składa się z m.in.:

  • Działu ds. regulacji i zgodności, który koordynuje podejście regulacyjne w celu ułatwienia jednolitego stosowania i egzekwowania aktu w sprawie sztucznej inteligencji w całej Unii, ściśle współpracując z państwami członkowskimi. Jednostka będzie wnosić wkład w dochodzenia i ewentualne naruszenia, nakładając sankcje;
  • Działu ds. Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, koncentrujący się na identyfikacji ryzyka systemowego bardzo zdolnych modeli ogólnego przeznaczenia, możliwych środków łagodzących, a także podejść do oceny i testowania;
  • Działu ds. doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, który wspiera i finansuje badania i rozwój. Koordynuje inicjatywę GenAI4EU, stymulując rozwój modeli i ich włączanie do innowacyjnych zastosowań.

Źródło https://digital-strategy.ec.europa.eu