IWP przypomina o konieczności likwidacji art. 212 kk

IWP przypomina o konieczności likwidacji art. 212 kk

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną w sprawie wyroku na dziennikarza Wojciecha Biedronia, skazanego prawomocnie (wyrok  zapadł w lutym) na grzywnę za pomówienie sędziego Wojciecha Łączewskiego. Z kolei w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę wniesioną przeciwko dziennikarce Karolinie Bacy-Pogorzelskiej z artykułu 212 Kodeksu karnego. Izba Wydawców Prasy wielokrotnie zabierała głos w sprawie art. 212 kk. Od lat IWP walczy też o likwidację tego artykułu.

Sprawa dziennikarki dotyczy maili z pytaniami, jakie Karolina Baca-Pogorzelska jako dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej” skierowała do jednej ze spółek. Maile były wysłane w związku z pracą nad tekstem, jednak spółka uznała, że pytania dziennikarki ją zniesławiają. Firma wniosła sprawę do sądu, bez uprzedniego żądania sprostowania. W czerwcu Sąd Rejonowy stwierdził, że brakuje przesłanek dla skazania red. Bacy-Pogorzelskiej i umorzył sprawę. Uznał, że zadawanie pytań są częścią dziennikarskiej pracy. Strona skarżąca odwołała się, a w poniedziałek Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok.

W tygodniku „Sieci” Wojciech Biedroń opisał jak sędzia Łączewski dał się nabrać na fałszywy profil twitterowy Tomasza Lisa. Jednak dwa razy błędnie podał, że wobec sędziego uruchomiono postępowanie dyscyplinarne. Sędzia Łączewski wystąpił z prywatnym aktem oskarżenia dziennikarza o zniesławienie. Sąd pierwszej instancji w lipcu 2018 r. uznał Biedronia za winnego – na podstawie art. 212 Kodeksu karnego i wymierzył mu 25 tys. zł grzywny. Po apelacji obrońcy Sąd Okręgowy zmniejszył grzywnę do 3 tys. zł. Dziennikarze skrytykowali ten wyrok.

Teraz do Sądu Najwyższego wpłynęła skarga nadzwyczajna od prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Prokuratura wnioskuje w niej o uchylenie wyroku skazującego na karę grzywny za pomówienie sędziego i o uniewinnienie dziennikarza od zarzuconego mu czynu.

Izba Wydawców Prasy już w lutym wyraziła głębokie zaniepokojenie treścią orzeczenia Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie redaktora Wojciecha Biedronia, skazanego na karę grzywny za pomówienie sędziego Wojciecha Łączewskiego. Izba Wydawców Prasy już od wielu lat – wraz z innymi organizacjami – zabiega o zniesienie art. 212 Kodeksu karnego, umożliwiającego ściganie w trybie karnym i skazywanie za zniesławienie – nawet na karę więzienia. Izba wielokrotnie wskazywała, iż używanie środków karnych jako formy odpowiedzialności za słowo nie odpowiada standardom demokratycznego państwa prawa, ogranicza wolność słowa i nieza­leżność mediów.

IWP w maju 2019 r., wobec planowanej wówczas zaostrzającej nowelizacji art. 212 kk, przygotowała stanowisko w sprawie art. 212

Pełna wersja tekstu stanowiska IWP