Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W dniach 25 – 27 kwietnia w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy. Wzięło w nim udział ok. 1000 panelistów, reprezentujących środowiska biznesowe, kulturalne i rządowe. Wśród panelistów byli również członkowie Zarządu IWP. Prezes Izby Wydawców Prasy, Marek Frąckowiak, uczestniczył w panelu zatytułowanym Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka. W dyskusji wzięli również udział m.in.: Tomasz Chróstny – prezes UOKiK, Olga Semeniuk – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Krzysztof Szubert – prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI SA, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF, Katarzyna Szymielewicz – współzałożycielka i prezes fundacji Panoptykon.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się: internet jako dobro wspólne wobec zjawisk naruszających bezpieczeństwo i prawa człowieka; kwestie regulowania przestrzeni cyfrowej bez ograniczania swobody działania; zasady dotyczące działalności dużych platform internetowych; standardy etyczne w wykorzystaniu danych oraz rola BigTech-ów w kreowaniu rozwiązań zapewniających stabilność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników.

W trakcie panelu podkreślano konieczność wsparcia przez państwo działań służących do egzekwowania od wielkich koncernów cyfrowych należnych wydawcom rekompensat.

W kongresie, w roli „wystawcy”, uczestniczyło również kilku wydawców, członków IWP.