Bezpłatne szkolenie dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach programu „Media Forum. Rozwój Lokalny”

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny” to okazja do spotkania z najwybitniejszymi specjalistami: reportażu uczy na nich Ewa Ewart, wybitna dokumentalistka związana przez lata z BBC, sztuki wywiadu – Magdalena Rigamonti, dziennikarka prasowa i radiowa, laureatka wielu dziennikarskich nagród, dziennikarstwa śledczego – Andrzej Andrysiak, wydawca „Gazety Radomszczańskiej”. Wśród wykładowców i ekspertów Media Forum są również Jacek Pawłowski, więcej ...

INMA ogłosiła nabór na program stypendialny Elevate dla cyfrowych profesjonalistów

Do 6 października 2023 r. można składać wnioski o udział w programie stypendialnym Elevate. Program przyznający do 50 stypendiów skierowany jest do osób pracujących w branży mediów informacyjnych krócej niż 15 lat, w wieku poniżej 45 lat. Wsparcie skierowane jest do profesjonalistów z niedostatecznie reprezentowanych grup, którzy są zaangażowani w rozwój branży informacyjnej i chcą zajmować kierownicze stanowiska w mediach. więcej ...

Tygodnik Powszechny bezpłatnie udostępnia system rE-medium niezależnym wydawcom

IWP od wielu lat organizuje prezentacje ofert firm oferujących wydawcom przydatne systemy cyfrowe oraz przekazuje swoim członkom nowości z rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających redagowanie i wydawanie czasopism. Obecnie na prośbę jednego z członków Izby – wydawcy „Tygodnika Powszechnego” – przekazujemy informację o nowym autorskim systemie do zarządzania treściami, subskrypcjami i reklamami, zaprojektowanym w oparciu o doświadczenia więcej ...

Przedstawiciele IWP we władzach Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Dnia 6 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska. W skład nowo wybranych władz Stowarzyszenia weszli przedstawiciele Izby Wydawców Prasy: prezes IWP, Marek Frąckowiak, został członkiem zarządu SKP, a mec. Jacek Wojtaś wszedł do Komisji Rewizyjnej SKP.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest organizacją działającą na rzecz ochrony i rozwoju polskiej kultury i jedyną tak szeroko reprezentującą więcej ...

Mecenas Jacek Wojtaś z IWP w zarządzie organizacji Press Database and Licensing Network

W dniu 5 czerwca 2023 roku w Lizbonie odbyło się Walne Zgromadzenie PDLN (Press Database and Licensing Network), organizacji, która zajmuje się ochroną i promocją interesów wydawców w branży monitoringu i ewaluacji mediów, dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie licencjonowania i dostarczania oraz tworzenia forów dla właścicieli treści i użytkowników.

Do zarządu tej organizacji został ponownie wybrany mec. Jacek Wojtaś więcej ...

21 czerwca XXXI Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 21 czerwca 2023 o godz. 11.30 odbędzie się XXXI Walne Zebranie Członków Izby Wydawców Prasy. Zaproszenia na zebranie zostały wysłane do wszystkich członków Izby w statutowym terminie, wraz z formularzem pełnomocnictwa. Zebranie odbędzie się w siedzibie Izby, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

W porządku obrad przewiduje się m.in. podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 roku więcej ...

Spotkania prezesa IWP z szefem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

W dniach 13 i 26 kwietnia br. prezes IWP Marek Frąckowiak spotkał się z przewodniczącym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, panem posłem Piotrem Babinetzem. Omawiano problemy kwestie związane z rolą prasy dla kultury narodowej oraz możliwe mechanizmy wsparcia prasy przez państwo, na wzór rozwiązań stosowanych w wielu krajach UE i pozaeuropejskich.

Granty dla mediów z Europy Środkowej. Zgłoszenia do 20 maja

Do Izby Wydawców Prasy trafiła oferta z Praskiego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (Prague Civil Society Centre), dotycząca grantów dla organizacji medialnych z Węgier, Polski, Rumunii i Słowenii. Finansowanie dotyczy projektów mających na celu generowanie źródeł przychodów, zwiększanie liczby odbiorców, rozwijanie innowacyjnych narzędzi do raportowania i zarządzania firmą medialną.

Granty w wysokości do 50 tys. euro będą wypłacane przez rok i są więcej ...

Spotkanie komisji prasy branżowej

W dniu 4 kwietnia odbyło się spotkanie komisji prasy branżowej, w sprawie uczestnictwa przedstawiciela IWP w pracach MEiN nad opracowaniem listy czasopism branżowych.

Izba Wydawców Prasy od lat postuluje wprowadzenie zmian na liście pism punktowanych i poszerzenie jej o pisma branżowe. W ubiegłym roku IWP przekazała do resortu propozycje oceny formalnej czasopism branżowych oraz projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Nauki więcej ...

Nabór na szkolenie z London School of Economics z użycia AI dla dziennikarzy

Do 30 kwietnia mogą zgłaszać się dziennikarze mówiący w j. angielskim na bezpłatny program szkoleniowy, który pomoże małym newsroomom wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji. Szkolenie prowadzone jest przez London School of Economics and Political Science (LSE) przy wsparciu Google News Initiative.

8-tygodniowy program rozpoczyna się w czerwcu 2023 roku. Jest przeznaczony dla dziennikarzy i pracowników mediów z małych organizacji (mniej niż więcej ...

Z prac Zarządu IWP

2 marca 2023 odbyło się posiedzenie Zarządu IWP. Gościem Zarządu była prezes PBC pani Renata Krzewska, która przedstawiła m.in. wypracowane przez Radę Badania ds. Audytu, zmiany wprowadzające do Audytu Badania regulacje dla nowej kategorii tytułów – Publikacji Cyfrowych (czyli tytułów prasowych, które nie posiadają wydania drukowanego i są publikowane wyłącznie w formie cyfrowej).

Zarząd Izby na posiedzeniu w dniu 2 więcej ...

Rozmowa z MEiN ws ujęcia prasy branżowej w systemie punktacji czasopism

W dniu 15 marca br. prezes IWP Marek Frąckowiak odbył kolejne spotkanie z ministrem Włodzimierzem Bernackim (sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki) w sprawie prac prowadzonych w MEiN nad objęciem czasopism branżowych system punktacji oraz zmian w obszarze ewaluacji jakości działalności naukowej.

Przypominamy, że Izba Wydawców Prasy prowadzi rozmowy i współpracuje z MEiN w zakresie objęcia tytułów prasy branżowej więcej ...

Prace grupy roboczej ds. dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Mając na uwadze zbliżający się termin implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności termin debaty sejmowej nad projektem, rozpoczęły się intensywne prace grupy roboczej mającej przygotować i przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną dla dziennikarzy.

Celem kampanii będzie upowszechnienie wiedzy nt. praw i korzyści, jakie dziennikarze i wydawcy powinni posiadać dzięki prawidłowej implementacji dyrektywy. Zgodnie z ustaleniami powołana została więcej ...

Nasz Kolporter – lutowy numer

W kioskach dostępny jest najnowszy numer miesięcznika “Nasz Kolporter”. Czytelniczki rządzą, czyli badania czytelnictwa prasy i książek w Polsce pokazują, że kobiety czytają zdecydowanie więcej niż mężczyźni. To temat numeru lutowego miesięcznika, którego wydawcą jest znany kolporter prasy na polskim rynku spółka Kolporter. Patronat nad tym wydawnictwem ma Izba Wydawców Prasy.

W numerze także m.in.:
Czas przerażających wiadomości
Prasa wspiera więcej ...

Wyrok NSA – prawo do bycia zapomnianym a archiwa prasowe

W wyroku z dnia 9 lutego 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż w przypadku materiału prasowego zawierającego dane osobowe, dostępnego w archiwum internetowym, osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich danych z tego materiału, o ile materiał ten nie posiada cechy aktualności. Zdaniem sądu, dany materiał prasowy jest aktualny tylko przez pewien czas, którego jednak sąd w uzasadnieniu więcej ...

Nasz Kolporter – styczniowy numer

W kioskach dostępny jest nowy numer miesięcznika “Nasz Kolporter”. Rok, którego nie da się zapomnieć – czyli jak przedstawiciele rynku prasowego oceniają 2022 rok. – to temat miesiąca styczniowego numer miesięcznika, którego wydawcą jest znany kolporter prasy na polskim rynku spółka Kolporter. Patronat nad tym wydawnictwem ma Izba Wydawców Prasy.

W numerze także m.in.:
Gwiazda numeru aktor Tomasz Schuchardt
Nagrody więcej ...

Zarząd IWP spotkał się z prezesem SDiW REPROPOL

Gościem Zarządu Izby na posiedzeniach w dniu 15 grudnia ub.r. oraz  w dniu 19 stycznia br. był prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Grzegorz Cydejko, który przedstawił strategię SDiW Repropol na 2023 rok, podkreślając wagę ścisłej współpracy i wspólnych działań Stowarzyszenia z IWP oraz wydawcami.

Dyskutowano m.in.  o funkcjonowaniu rynku licencji i reprografii,  podmiotach działających na więcej ...

Nowi członkowie IWP

Zarząd IWP na posiedzeniu w dniu 15 grudnia  ub. r. przyjął nowych członków Izby Wydawców Prasy. Są to wydawcy lokalnych tytułów i portali internetowych: Wydawnictwo Mepress sp z o.o.; VMedia Marcin Nowak; Wspólnota Mateusz Orzechowski oraz EMD Media.

Zbliża się zamknięcie naboru zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2023

Już tylko trzy tygodnie! 31 stycznia upływa termin zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2023 – Polsko-Niemieckie Dni Mediów i gala przyznania Nagrody 15-16 czerwca w Zielonej Górze.

Prasa, Radio, Telewizja, Nowe formy dziennikarskie i „Dziennikarstwo lokalne na pograniczu” to nazwy tegorocznych kategorii w konkursie. Kategoria Nowe formy dziennikarskie obejmuje nie tylko multimedialne projekty dziennikarskie, ale więcej ...

Z prac Zarządu IWP

W czwartek 15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Izby. Gościem pierwszej części posiedzenia był prezes SDiW Repropol, Grzegorz Cydejko, który przedstawił strategię i plany Stowarzyszenia dotyczące działania w zakresie repartycji wśród wydawców środków z tytułu praw pokrewnych, reprografii oraz licencji.

Zarząd zatwierdził wykonanie budżetu Izby za 2022 rok, a także przyjął projekt budżetu na rok 2023. więcej ...