Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol zaprasza na bezpłatny webinar: Generatywna sztuczna inteligencja w działalności wydawców prasowych – aspekty prawne

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców  Repropol zaprasza 21 maja o godz. 10.00 na bezpłatny webinar: „Generatywna sztuczna inteligencja w działalności wydawców prasowych – aspekty prawne”. Na spotkaniu ekspert IWP, radca prawny dr Damian Flisak zaprezentuje:

  • stan regulacji dt. sztucznej inteligencji, jego konsekwencje dla  wydawców i dziennikarzy,
  • ryzyka prawne dt. korzystania z materiałów wygenerowanego przez AI,
  • zarządzanie ryzykiem związanym z więcej ...

Do 10 maja trwa konkurs o Stypendia Dziennikarskie FWPN – WIOSNA 2024

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs na Stypendia Dziennikarskie FWPN – WIOSNA 2024. Zgłoszenia zbierane są do 10 maja. O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 euro (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec, więcej ...

25 i 26 kwietnia odbędzie się konferencja „Anty-SLAPP”

W dniach 25-26 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona zjawisku nękania wydawców, redakcji i dziennikarzy pozwami prawnymi (SLAPP). Konferencja „Anty-SLAPP” jest współorganizowana przez: Agora SA, Watchdog Polska, ARTICLE 19 Europe, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Prague Civil Society Center.

Zjawisko zwane SLAPP jest, niestety, dobrze znane wielu polskim wydawcom, dlatego poświęcona temu problemowi konferencja jest bardzo ważna. Na prośbę więcej ...

Z prac Zarządu IWP

Zarząd Izby, który obradował w dniu 21 marca omawiał projekt implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych. Wobec bardzo poważnych zastrzeżeń do ostatniego rządowego projektu (z lutego i marca br.) postanowiono podjąć energiczne działania, by przedstawić władzom punkt widzenia IWP na konieczność ochrony krajowych wydawców i dziennikarzy (więcej o tej sprawie w osobnym artykule obok).

Zarząd omawiał także sytuację w SDiW Repropol więcej ...

Spotkanie zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego wyższego

W dniu 16 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, Maciejem Gdulą. W skład delegacji wchodził również prezes Izby, Marek Frąckowiak, który jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska. W trakcie spotkania prezes Izby poruszył m.in. nieuregulowaną do tej pory kwestię punktacji czasopism branżowych. Uzgodniono, iż wspólne prace Izby i Ministerstwa nad więcej ...

Szkolenie podatkowe dla wydawców prasy – 8 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo!

W roku 2024 wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach podatkowych. Mimo, że resort przesunął wdrożenie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF), to w przepisach wprowadzane są inne zmiany mogące mieć daleko idące konsekwencje dla działalności wydawców i ich służb finansowych.

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia udziału swych pracowników w organizowanych przez IWP dorocznych konsultacjach podatkowych.

Konsultacje organizujemy we współpracy więcej ...

Do 31 stycznia 2024 potrwają zgłoszenia do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 

31 stycznia 2024 upływa termin zgłoszeń do konkursu o tegoroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2024 – 17. Polsko-Niemieckie Dni Mediów i gala przyznania Nagrody odbędą się 19 czerwca 2024 r. w Greifswaldzie. Zwyciężczynie i zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody 19 czerwca 2024 w Greifswaldzie. Do zdobycia nagrody w łącznej wysokości 25.000 euro.

Tematy prac konkursowych więcej ...

Komunikat dla Wydawców ws. zaprzestania dystrybucji prazy przez RUCH SA

Wydawcy – Członkowie IWP

W dniu 9 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Wydawców Prasy, w tym prezesa Izby, z zarządem RUCH SA. Spotkanie odbyło się na zaproszenie władz RUCH-u.

Poniżej przekazujemy ważne informacje otrzymane wczoraj przez władze IWP.

Zarząd RUCH SA przekazał oficjalnie przedstawicielom IWP informację, iż władze spółki podjęły decyzję o wycofaniu się RUCH-u więcej ...

Garmond do wydawców: od 11 grudnia możliwość zamówienia i odbioru prenumeraty w placówkach Poczty Polskiej

Izba Wydawców Prasy otrzymała w dniu dzisiejszym pismo od Garmond Press, skierowane do Izby oraz wydawców – członków IWP. Wobec problemów, jakie wywołała decyzja RUCH SA o wycofaniu się z realizacji prenumeraty, przekazujemy Państwu wszystkie istotne podstawowe informacje z pisma Garmondu.

Izba Wydawców Prasy „IWP”
Wszyscy Wydawcy prasy będący członkami IWP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Pocztą więcej ...

Konsultacje podatkowe dla wydawców prasy

W roku 2024 wejdą w życie kolejne zmiany w przepisach podatkowych, a także tzw. Krajowy System eFaktur (KSeF). Zmiany te mogą mieć daleko idące konsekwencje dla działalności wydawców i ich służb finansowych.

Z uwagi na wagę planowanych zmian w przepisach, zachęcamy Państwa do zgłoszenia udziału swych pracowników w  organizowanych przez IWP konsultacjach.

Konsultacje organizujemy we współpracy z  więcej ...

Sklepy sieci Lidl z prasą dostarczaną przez Garmond Press S.A.

Kolporter Garmond Press S.A. informuje, że rozszerzył swoją współpracę z firmą Lidl Polska uruchamiając dostawy prasy do kolejnych sklepów sieci LIDL wraz z jednoczesnym ich wyposażeniem w ekspozytory prasowe.

Do obecnych 500 sklepów LIDL, gdzie można nabyć prasę, do dnia 7 grudnia włącznie uruchomi dostawy prasy do kolejnych 220 sklepów. W styczniu 2024 roku dołączy do tej sieci pozostałych 160 więcej ...

Garmond Press uruchamia prenumeratę prasy dla firm oraz odbiorców indywidualnych

Firma kolporterska Garmond Press S.A. od poniedziałku 27 listopada 2023 r. uruchomiła możliwość zamawiania prenumeraty prasy w formie publicznie ogólnodostępnej, dla firm oraz odbiorców indywidualnych.

Uruchomiana została centralna infolinia pod numerem 12-422-14-85 z możliwością przekierowania klienta do właściwego oddziału terytorialnego Garmond Press SA. Na stronie Poczyta.pl w sekcji „Prasa” można znaleźć zakładkę z formularzem zamówienia do wypełnienia w formie więcej ...

Informacja IWP w sprawie zaprzestania przez RUCH SA obsługi prenumeraty od stycznia 2024 roku

Wydawcy a także IWP z informacji prasowych oraz ustnych doniesień dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu, że spółka RUCH SA zaprzestanie obsługi prenumeraty prasy na przyszły rok. Wydawcy zostali zaskoczeni taką decyzją, która mocno uderza w sytuację prasy na rynku. Prenumerata, zarówno instytucjonalna jak i indywidualna, jest obok sprzedaży egzemplarzowej bardzo ważnym kanałem dystrybucji prasy, mającym wielkie znaczenie dla utrwalania przyzwyczajeń więcej ...

Szkolenie pt. Jak odczarować fundraising medialny i granty

Szkolenie pt. Jak odczarować fundraising medialny i granty

Izba Wydawców Prasy wraz z fundacją Prague Civil Society Center, przy udziale Fundacji Media Forum, organizują szkolenie pt.Jak odczarować fundraising medialny i granty? Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze elementy strategii pisania wniosków o granty na cele wydawnicze i redakcyjne, jak również konkretne podpowiedzi jak napisać skuteczny wniosek. Postaramy się również przedstawić potencjalnych donatorów oraz ich programy grantowe.
Szkolenie, przeznaczone więcej ...
Wydawcy przeciwni powołaniu Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych

Wydawcy przeciwni powołaniu Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych

W dniu 3 października 2023 roku, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne dotyczące Europejskiego aktu o wolności mediów (EMFA) w stosunku głosów 448 za, 102 przeciw i 75 wstrzymujących się. PE przyjął tym samym stanowisko wypracowane i przyjęte 7 września w Komisji CULT. Wkrótce rozpoczną się rozmowy trójstronne, w których – poza reprezentantami PE – udział więcej ...

Bezpłatne szkolenie dla dziennikarzy mediów lokalnych w ramach programu „Media Forum. Rozwój Lokalny”

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny” to okazja do spotkania z najwybitniejszymi specjalistami: reportażu uczy na nich Ewa Ewart, wybitna dokumentalistka związana przez lata z BBC, sztuki wywiadu – Magdalena Rigamonti, dziennikarka prasowa i radiowa, laureatka wielu dziennikarskich nagród, dziennikarstwa śledczego – Andrzej Andrysiak, wydawca „Gazety Radomszczańskiej”. Wśród wykładowców i ekspertów Media Forum są również Jacek Pawłowski, więcej ...

INMA ogłosiła nabór na program stypendialny Elevate dla cyfrowych profesjonalistów

Do 6 października 2023 r. można składać wnioski o udział w programie stypendialnym Elevate. Program przyznający do 50 stypendiów skierowany jest do osób pracujących w branży mediów informacyjnych krócej niż 15 lat, w wieku poniżej 45 lat. Wsparcie skierowane jest do profesjonalistów z niedostatecznie reprezentowanych grup, którzy są zaangażowani w rozwój branży informacyjnej i chcą zajmować kierownicze stanowiska w mediach. więcej ...

Tygodnik Powszechny bezpłatnie udostępnia system rE-medium niezależnym wydawcom

IWP od wielu lat organizuje prezentacje ofert firm oferujących wydawcom przydatne systemy cyfrowe oraz przekazuje swoim członkom nowości z rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających redagowanie i wydawanie czasopism. Obecnie na prośbę jednego z członków Izby – wydawcy „Tygodnika Powszechnego” – przekazujemy informację o nowym autorskim systemie do zarządzania treściami, subskrypcjami i reklamami, zaprojektowanym w oparciu o doświadczenia więcej ...

Przedstawiciele IWP we władzach Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Dnia 6 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska. W skład nowo wybranych władz Stowarzyszenia weszli przedstawiciele Izby Wydawców Prasy: prezes IWP, Marek Frąckowiak, został członkiem zarządu SKP, a mec. Jacek Wojtaś wszedł do Komisji Rewizyjnej SKP.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest organizacją działającą na rzecz ochrony i rozwoju polskiej kultury i jedyną tak szeroko reprezentującą więcej ...

Mecenas Jacek Wojtaś z IWP w zarządzie organizacji Press Database and Licensing Network

W dniu 5 czerwca 2023 roku w Lizbonie odbyło się Walne Zgromadzenie PDLN (Press Database and Licensing Network), organizacji, która zajmuje się ochroną i promocją interesów wydawców w branży monitoringu i ewaluacji mediów, dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie licencjonowania i dostarczania oraz tworzenia forów dla właścicieli treści i użytkowników.

Do zarządu tej organizacji został ponownie wybrany mec. Jacek Wojtaś więcej ...