Izba wyraża zaniepokojenie działaniami RUCH-u wobec wydawców

W dniu 7 czerwca br. Izba wystosowała do Zarządu RUCH SA pismo, w którym wyraziła poważne zaniepokojenie napływającymi od wydawców informacjami o wypowiadaniu przez RUCH umów kolportażowych.

W piśmie ponownie poruszono również kwestię budzących zastrzeżenia parametrów uwzględnionych w przygotowaniu przedstawionej wcześniej wydawcom propozycji wprowadzenia nowej opłaty kolportażowej. Izba zwróciła się do RUCH SA o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia dodatkowej opłaty, a więcej ...

10 maja 2022 r. Stan implementacji dyrektywy UE w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych

Kolejne państwa w Europie wdrażają dyrektywę – na początku kwietnia uczyniły to Luksemburg, Słowacja i Rumunia. W Polsce – niestety – wciąż nie opublikowano projektu implementacji, co stanowi podstawę do nałożenia na Polskę kar finansowych za niedotrzymanie terminu. Odpowiednią procedurę rozpoczęła właśnie Komisja Europejska.

26 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił główny wniosek polskiej skargi przeciwko dyrektywie (sprawa C-401/19), uznając, więcej ...

Z prac Zarządu IWP

21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP, podczas którego omawiano projekt modyfikacji systemu składek członkowskich, opartego na przychodach członków Izby z działalności prasowej – w druku i w cyfrze. Ustalono główne założenia nowego systemu, niezbędne do opracowania finalnego projektu, który może zostać przedłożony pod głosowanie członków IWP w trakcie Walnego Zgromadzenia. Termin zebrania wyznaczono na 23 czerwca 2022 więcej ...

Udziały kolporterów na rynku prasy

Od trzynastu już lat IWP prowadzi badania dotyczące udziału poszczególnych kolporterów na rynku prasy w Polsce na podstawie przesłanych przez Wydawców danych za miesiąc luty.

Zwróciliśmy się do części z Państwa, jak co roku, o podanie wielkości nakładów i rozpowszechniania płatnego wszystkich Państwa tytułów dystrybuowanych za pośrednictwem poszczególnych kolporterów, tj. RUCH-u, Kolportera, Garmondu i Lagardere więcej ...

18 maja spotkanie Komisji Prasy Branżowej

Izba wydawców Prasy organizuje 18 maja, o godz. 14.00, spotkanie wydawców prasy branżowej. Spotkanie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się w siedzibie IWP na ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Zapraszamy i gorąco zachęcamy wszystkich Państwa – wydawców prasy branżowej – do uczestnictwa w spotkaniu.

Celem spotkania jest omówienie kluczowych dla wydawców prasy branżowej tematów, w tym w szczególności: więcej ...

Informacja dla wydawców dotycząca współpracy z RUCH S.A.

Do Izby Wydawców Prasy wpłynęły informacje od wydawców – członków IWP, że otrzymali z RUCH S.A. pismo z propozycją zmiany warunków współpracy, która zakłada wprowadzenie nowego „rabatu ilościowego” za każdy, wprowadzony do sieci sprzedaży obsługiwanej przez RUCH S.A., egzemplarz danego tytułu numeru prasowego. Propozycja przedstawiona przez RUCH S.A. uzależnia wysokość nowego rabatu od jednego tylko parametru, który został zdefiniowany jako więcej ...

Stan implementacji dyrektywy UE w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych

Kolejnym krajem, który wdrożył dyrektywę UE/2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych, jest Luksemburg. W Polsce wciąż jeszcze nie opublikowano projektu implementacji, co w konsekwencji doprowadziło do wszczęcia przez Komisję Europejską procedury związanej z nałożeniem na Polskę kar finansowych za niedotrzymanie terminu.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż Trybunał Sprawiedliwości UE więcej ...

Z prac Zarządu IWP

17 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP, podczas którego omawiano m.in. perspektywy wprowadzenia stawki VAT 0% dla prasy, a także toczące się w marcu publiczne konsultacje w sprawie europejskiego projektu aktu o wolności mediów (Media Freedom Act). Izba przesłała do Komisji Europejskiej stanowisko w tej sprawie.

Istotnymi tematami tego posiedzenia było omówienie kierunku działania więcej ...

Zerowe stawki podatku VAT na gazety, czasopisma, książki, publikacje elektroniczne?

We wtorek 5 kwietnia br.  Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę 2022/542 w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 6 kwietnia 2022 r.

Przyjęte dyrektywą 2022/542 zmiany dotyczą w szczególności możliwości stosowania zredukowanych, silnie zredukowanych i zerowych stawek podatku VAT. Oznacza to, że więcej ...

Z prac Zarządu IWP

Zarząd IWP zbierał się w dniach 17 lutego i 8 marca. Zarząd omawiał stan prac nad ważnymi dla wydawców projektami unijnych aktów DSA i DMA (omawianych już wielokrotnie w informacjach dla wydawców) oraz wspólnymi staraniami IWP i PIK o zerową stawkę VAT na prasę i książki.

Zarząd omawiał także prowadzone przez Izbę prace zmierzające do przygotowania projektów systemowego wsparcia dystrybucji więcej ...

Plan rozszerzenia IWP

IWP jako izba gospodarcza działająca na rzecz i w imieniu całego środowiska wydawców, bez względu na nośnik i tryb rozpowszechniania przez nich treści prasowych planuje zaprosić do grona nowych członków IWP, wydawców działających w innych obszarach niż obszar tradycyjnej prasy drukowanej (offline), którzy swój biznes rozpoczęli i rozwijają w obszarze technologii cyfrowych (online).

Takie rozszerzenie i wzmocnienie IWP jest więcej ...

Pomoc IWP dziennikarzom z Ukrainy

Przypominamy o uruchomionej przez IWP akcji pomocy „branżowej” dla dziennikarzy i pracowników wydawnictw prasowych, którzy zostali zmuszeniu do schronienia się w Polsce. Pod adresem mailowym Izby został uruchomiony specjalny punkt kontaktowy dla dziennikarzy oraz pracowników wydawnictw prasowych – ukraina@iwp.pl. Na ten moment wpłynęło do Izby 9 zapytań ze strony uchodźców.

Wpływają również powoli oferty od Wydawców, ale mają jedno więcej ...

Implementacja dyrektywy o prawach pokrewnych

W związku z przygotowaniami do (mocno już spóźnionej) implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych wydawców prasy trwają prace powołanych przez Izbę grup roboczych – analitycznej i prawnej. Do bezpośredniego udziału w pracy tych grup dołączyli nowi wydawcy, m.in. prasy lokalnej oraz radia.

Spotkanie z zarządem RUCH SA

W dniu 15 marca odbyło się spotkanie prezydium Zarządu IWP z zarządem RUCH SA. Omawiano sytuację na rynku kolportażowym w związku z rosnącą ceną energii, rosnącymi cenami paliw, co szczególnie odczuwa kolporter, oraz gwałtownie rosnącymi cenami papieru, co dotkliwie uderza w wydawców. Rozmowy zarządów będą kontynuowane.

Posiedzenie Zarządu IWP – 13.01.2022

Dnia 13 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu IWP. W trakcie posiedzenia odbyło się głosowanie nad wykonaniem budżetu za 2021 r. oraz za przyjęciem budżetu na rok 2022. Oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte.

W dalszej części były omawiane ważne dla branży wydawniczej tematy. W szczególności omawiano rządowy projekt ustawy o „ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych” – Zarząd więcej ...

Spotkanie w sprawie prac nad zmianami umożliwiającymi obniżkę stawek VAT na prasę i książkę do 0%

W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie prezesa Izby Marka Frąckowiaka z dyrektorem departamentu podatku od towarów i usług ministerstwa finansów panem Pawłem Selerą. W spotkaniu uczestniczył także doradca podatkowy mec. Tomasz Michalik ze współpracującej z IWP kancelarii MDDP.

Podczas spotkania poruszono kwestię stanu prac w UE nad zmianami w podatku VAT, umożliwiającymi  obniżenie stawki VAT na prasę więcej ...

IWP sygnatariuszem apelu do premiera w sprawie ustawy o wolności słowa w serwisach społecznościowych

Izba Wydawców Prasy była jednym z sygnatariuszy skierowanego do premiera apelu w sprawie ustawy o wolności słowa w serwisach społecznościowych. Apel, którego inicjatorem była Konfederacja Lewiatan, podpisało 12 organizacji biznesowych, społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

Sygnatariusze apelowali o zaniechanie prac nad projektem ustawy w obecnym jego kształcie, podkreślając, że nie doprowadzi on do wzmocnienia praw użytkowników serwisów społecznościowych względem wielkich korporacji więcej ...

Grupy robocze w IWP w sprawie implementacji dyrektywy prawa autorskiego

W związku ze zbliżającą się implementacją dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790), Izba Wydawców Prasy powołała zespoły robocze przygotowujące mechanizmy wdrożenia dyrektywy oraz efektywny system egzekwowania i przekazywania wydawcom należnych rekompensat z tytułu prawa pokrewnego.

W skład grup roboczych weszli przedstawiciele wydawców zrzeszonych w Izbie oraz portali internetowych i mediów, które wyraziły chęć więcej ...

Szkolenie podatkowe – wpływ przepisów Polskiego Ładu na działalność wydawców

W roku 2022 weszły w życie liczne i poważne zmiany w przepisach podatkowych, ujęte w programie Polski Ład. Wiele z tych zmian ma daleko idące konsekwencje dla działalności wydawców i ich służb finansowych. Z uwagi na niezwykle szeroki zakres zmian w przepisach szczególnie zachęcamy Państwa w tym roku do zgłoszenia udziału swych pracowników w organizowanych przez IWP konsultacjach.

Konsultacje organizujemy więcej ...

Konferencja online: Prawa autorskie w Internecie – aktualne trendy. 13 stycznia 2022 r., g. 13.30

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Prawa autorskie w internecie – aktualne trendy”, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 13 stycznia o godz. 13.30. Organizatorem konferencji jest Komisja Własności Intelektualnej ICC Polska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kreatywna Polska, którego Izba jest członkiem.
Poniżej przekazujemy link do strony ICC, na której znajduje się link do rejestracji na czwartkową konferencję, znajdą więcej ...