33 największe firmy mediowe w Europie ogłosiły wspólny pozew przeciw Google

33 największe firmy mediowe w Europie ogłosiły wspólny pozew przeciw Google

Agora i Ringer Axel Springer Polska są w grupie 33 europejskich mediowych grup kapitałowych zaangażowanych w postępowanie przeciwko Google Netherlands B.V. w związku z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji na europejskim rynku technologii reklamy internetowej w 2014 -2023. Potencjalne odszkodowanie należne wydawcom wyniesie około 2,1 mld euro, spółkom należącym do grupy kapitałowej Agora może przypaść ponad 44 mln euro.

W holenderskim Sądzie Okręgowym w Amsterdamie został złożony pozew przeciwko Google Netherlands B.V., w którym spółka Greyfield Capital domaga się odszkodowania około 2,1 mld euro wynikającego z roszczeń ponad 30 europejskich wydawców publikacji prasowych. – Odszkodowanie Agora miałaby dostać z powodu naruszenia zasad uczciwej konkurencji na europejskim rynku technologii reklamy internetowej w latach 2014 -2023 – podała Agora w swoim komunikacie giełdowym.

Z uwagi na charakter postępowania europejscy wydawcy dokonali na rzecz Greyfield Capital przelewu wierzytelności odszkodowawczych należnych z powodu działań naruszających uczciwą konkurencję przez grupę kapitałową pozwanego. Argumentacja dotyczących dochodzonych roszczeń opiera się na prawomocnej decyzji z 7 czerwca 2021 r. francuskiego organu ochrony konkurencji (Autorité de la concurrence), który stwierdził, że Google nadużywał swojej dominującej pozycji na rynku technologii reklamy internetowej i nałożył na niego karę 220 mln euro.

Podmiotem finansującym postępowanie przed sądem jest Harbour Fund V L.P., który ponosi również ryzyko ewentualnego niepowodzenia tj. poniesie koszty procesu i wynagrodzeń doradców w razie braku zasądzenia odszkodowania od pozwanego.

Izba Wydawców Prasy jesienią roku 2022 przedstawiła swoim członkom propozycje przystąpienia do takiego pozwu, przekazane jej przez dwie kancelarie europejskie. Decyzję o ewentualnym przystąpienie do pozwu i wybór kancelarii podejmowali sami wydawcy.

Źródło PAP Biznes, Reuters