26 światowych organizacji wydawców i dziennikarzy przyjęło globalne zasady dotyczące sztucznej inteligencji

26 światowych organizacji wydawców i dziennikarzy przyjęło globalne zasady dotyczące sztucznej inteligencji

Dwadzieścia sześć organizacji reprezentujących tysiące kreatywnych profesjonalistów z całego świata, w tym wydawców wiadomości, rozrywki, czasopism i książek oraz sektor wydawnictw akademickich, opublikowało przyjęte wspólnie globalne zasady dotyczące sztucznej inteligencji – informuje na swojej stronie WAN-IFRA.

Zasady zapewniają wytyczne dotyczące rozwoju, wdrażania i regulacji systemów i aplikacji sztucznej inteligencji, by zapewnić możliwości biznesowe i innowacje, które mogą rozwijać się w etycznych i odpowiedzialnych ramach. Globalne Zasady Sztucznej Inteligencji mają zapewnić wydawcom  możliwość tworzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości treści, jednocześnie ułatwiając innowacje i odpowiedzialny rozwój godnych zaufania systemów sztucznej inteligencji.

W opublikowanych zasadach organizacje wzywają do odpowiedzialnego rozwoju i wdrażania systemów i aplikacji sztucznej inteligencji, stwierdzając, że te nowe narzędzia muszą być opracowywane wyłącznie zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami, które chronią własność intelektualną wydawców, marki, relacje z konsumentami i inwestycje. Zasady wyraźnie stwierdzają, że „masowe przywłaszczanie naszej własności intelektualnej przez systemy sztucznej inteligencji jest nieetyczne, szkodliwe i stanowi naruszenie naszych chronionych praw”.

Globalne Zasady Sztucznej Inteligencji stanowią m.in., że deweloperzy, operatorzy i podmioty wdrażające systemy sztucznej inteligencji powinny:

  • Szanować prawa własności intelektualnej chroniące inwestycje organizacji w oryginalne treści
  • Wykorzystywać skuteczne modele licencjonowania, które mogą ułatwić innowacje poprzez szkolenie godnych zaufania i wysokiej jakości systemów AI
  • Zapewniać szczegółową przejrzystość, by umożliwić wydawcom egzekwowanie ich praw w przypadku, gdy ich treści są zawarte w szkoleniowych zbiorach danych
  • Wyraźnie przypisywać treści do ich pierwotnych wydawców
  • Uznać rolę wydawców w generowaniu wysokiej jakości treści szkoleniowych, a także w ich udostępnianiu i syntezie
  • Przestrzegać przepisów i zasad dotyczących konkurencji oraz zapewnić, że modele AI nie są wykorzystywane do celów antykonkurencyjnych
  • Promować zaufane i wiarygodne źródła informacji oraz zapewnić, że treści generowane przez AI są dokładne, poprawne i kompletne
  • Nie przedstawiać oryginalnych dzieł w fałszywym świetle
  • Szanować prywatność użytkowników, którzy wchodzą z nimi w interakcje i w pełni ujawniać wykorzystanie ich danych osobowych w projektowaniu, szkoleniu i użytkowaniu systemów AI
  • Przestrzegać ludzkich wartości i działać zgodnie z globalnymi przepisami

Szczegółowe zapisy globalnych zasad dotyczących sztucznej inteligencji pod tym linkiem