24 października w warszawskim kinie Kultura odbędzie się Forum Kreatywności

24 października w warszawskim kinie Kultura odbędzie się Forum Kreatywności

Już 24 października 2023 roku w Kinie Kultura w Warszawie odbędzie się Forum Kreatywności – finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia organizowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest Izba Wydawców Prasy. Pierwsza edycja https://forumkreatywnosci.pl to jednodniowe bezpłatne wydarzenie, którego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat trendów i możliwości finansowania kultury.

Celem Forum będzie wymiana doświadczeń i informacji na temat funkcjonowania kreatywnych sektorów kultury. Poniżej program Forum Kreatywności

10:30 Otwarcie Forum Kreatywności – finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.
Prowadzący: Jerzy Kornowicz – Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska
O Stowarzyszeniu Kreatywna Polska, po co i dla kogo organizujemy Forum.

10:45 Prezentacja wyników ankiety dotyczącej finansowania przemysłów kreatywnych

11:15 Panel 1 – Jak zdobyć publiczne pieniądze na projekty kulturalne?
O istniejących rozwiązaniach systemowych oraz plusach i minusach ich działania.

12:20 Panel 2 – Jak pozyskiwać pieniądze na kulturę od banków i inwestorów?
O możliwościach i trudnościach w pozyskiwaniu kredytów i poręczeń bankowych.

13:40 Panel 3 – Alternatywne źródła finansowania twórczości
O opłacalności crowdfundingu, finansowaniu projektów z różnych źródeł, funduszach zagranicznych i koprodukcjach.

14:30 Panel 4 – Systemy finansowego wsparcia rynków kreatywnych w innych państwach UE
O różnicach działania, możliwościach i dostępności programów europejskich.

15:35 Panel 5 – Ulgi podatkowe i mecenat kultury
O zdatności istniejących ulg, usprawnieniu systemowego wsparcia kultury, opłacalności inwestowania w kulturę, aktualnych trendach w finansowaniu kultury oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań dla polskiego sektora kreatywnego.

16:20 Podsumowanie Pierwszego Forum Kreatywności
Prowadzący: Jerzy Kornowicz – Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska

16:30 Zakończenie Forum Kreatywności