24 października odbędzie się Forum Kreatywności organizowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska

24 października odbędzie się Forum Kreatywności organizowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest Izba Wydawców Prasy, zainicjowało nowy projekt pn. Forum Kreatywności https://forumkreatywnosci.pl Pierwsza edycja Forum, która odbędzie się 24 października 2023 roku w Kinie Kultura w Warszawie, nosi tytuł Forum Kreatywności – finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.Podczas bezpłatnego jednodniowego wydarzenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat trendów i możliwości finansowania kultury.

Celem Forum będzie wymiana doświadczeń i informacji na temat funkcjonowania kreatywnych sektorów kultury. Chcemy pokazać, jak ważne dla prawidłowego i efektywnego rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego państwa są działania wspierające podmioty kreatywne.

W związku z tym, że organizatorzy Forum chcą poznać szanse i zagrożenia finansowania tworzenia treści dla uczestników rynku kreatywnego, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, do której link zamieszczamy poniżej:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1004477/finansowanie-przemyslow-kreatywnych.html

Ankieta dotyczy zarówno twórców jak i przedsiębiorców. Oczekujemy, że podzielicie się Państwo swoim doświadczeniem i wiedzą. Liczymy na szeroki udział dziennikarzy i wydawców w Forum Kreatywności. Prosimy o przesyłanie tej ankiety i maila do Waszych redakcji i dziennikarzy z prośbą o jak najszerszy ich udział w tym wydarzeniu.