Wystartowała europejska platforma Creatives Unite wspierająca artystów i media w czasie kryzysu

Wystartowała europejska platforma Creatives Unite wspierająca artystów i media w czasie kryzysu

Komisja Europejska uruchomiła platformę Creatives Unite, której celem jest pomoc artystom, wykonawcom i innym osobom pracującym w sektorze kultury i kreatywnym w łatwiejszym dzieleniu się informacjami podczas obecnego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Inicjatywa została zaakceptowana m.in. przez Polskę.

Platforma Creatives Unite jest odpowiedzią Komisji Europejskiej kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Europejskie sektory kulturalne i kreatywne zostały szczególnie mocno nim dotknięte. Celem platformy jest stworzenie przestrzeni wymiany pomysłów i inicjatyw oraz współtworzenia rozwiązań. Projekt jest inicjatywą Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży i uzyskał wsparcie Parlamentu Europejskiego.

W serwisie można znaleźć m.in. adresy ciekawych stron www organizacji i stowarzyszeń, a także informacje o programach dofinansowania czy konkursach. Platforma jest przeznaczona dla twórców związanych ze sztukami audiowizualnymi, ale w zakładce „sektory” znaleźć można informacje dotyczące mediów i prasy. Informacje tam zawarte mogą zainteresować polskich wydawców.

Adres portalu: https://creativesunite.eu/

Informacje dla wydawców w zakładce https://creativesunite.eu/sector/media-press/