Spotkanie wydawców prasy z eurodeputowanymi

W lutym odbyło się w Brukseli spotkanie przedstawicieli IWP z kilkunastoma polskimi eurodeputowanymi, reprezentującymi różne partie, z ich asystentami oraz ekspertami. W skład sześcioosobowej delegacji Izby weszli: prezes Wiesław Podkański, prezes Grzegorz Tomaszewski, red. Wojciech Rogacin, red. Dominik Księski, prezes Jacek Ślusarczyk oraz mec. Jacek Wojtaś. Podczas spotkań przedstawiono stanowisko polskich wydawców ws. praw pokrewnych dla wydawców prasy oraz szeroko pojętej tematyki ochrony praw własności intelektualnej, wraz z egzemplifikacją typowych naruszeń. Argumenty wydawców spotkały się z przychylnym przyjęciem rozmówców.

Dokumentację zawierającą stanowisko wydawców wraz z materiałami ilustrującymi zagadnienie praw pokrewnych oraz dementującymi mity, które są rozpowszechniane przez oponentów ww. regulacji, przekazano wszystkim polskim eurodeputowanym.