Polskie media pomagają Ukraińcom, zatrudniają już ukraińskich dziennikarzy

Polskie media pomagają Ukraińcom, zatrudniają już ukraińskich dziennikarzy

Do Polski przybywają i przybywać będą Ukrainki i Ukraińcy, w tym ludzie naszego środowiska – dziennikarze i pracownicy ukraińskich wydawnictw. Zarząd Izby Wydawców Prasy podjął decyzję o uruchomieniu akcji pomocy dla dziennikarzy ukraińskich mających status uchodźcy, ponieważ będą oni potrzebowali w naszym kraju pracy i wielorakiego wsparcia. Największe media stworzyły specjalne serwisy internetowe w języku ukraińskim tak, by Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, mieli dostęp do wiarygodnych informacji. Do pracy przy tworzeniu ukraińskojęzycznych serwisów i programów zatrudniani są już ukraińscy dziennikarze.

Na SG Onetu ruszyła sekcja ukraińska, w której znajdują się treści w języku ukraińskim przygotowane przez dziennikarzy Onetu. Nad Onet Ukraina wydawnictwo RASP współpracuje z grupą kilkunastu tłumaczy języka ukraińskiego oraz trzema serwisami ukraińskojęzycznymi: Nasze Słowo, UA in Kraków oraz PolUkr. W sekcji tej są publikowane najnowsze informacje o organizacjach świadczących pomoc dla Ukraińców (m.in. finansową, mieszkaniową i transportową), a także numery kontaktowe do ekspertów oferujących bezpłatną pomoc prawną, medyczną i psychologiczną. Od 2 marca dostępna jest też Onet Poczta w języku ukraińskim. Użytkownicy dostaną darmowy dostęp do poczty bez reklam i ze zwiększoną pojemnością skrzynki.

Redakcja Vpolshchi.pl, serwisu stworzonego przez Wirtualną Polskę, szuka możliwości pozyskiwania kolejnych współpracowników chcąc w ten sposób pomóc ukraińskim dziennikarzom. Także Tvn24.pl współpracuje z ukraińskimi dziennikarzami przy tworzeniu swojego serwisu w języku ukraińskim.

Tworzenie treści w języku ukraińskim oraz zatrudnianie dziennikarzy rozpoczęły także media lokalne. Na przykład Śląska Opinia wystartowała z serwisem Sileziya.pl. przeznaczonym dla Ukraińców, którzy trafiają do województwa śląskiego. Śląska Opinia zatrudnia już dwie studentki z Ukrainy, doświadczone w pracy dziennikarskiej, które głównie tłumaczą materiały, ale będą też realizować własne materiały, a redakcja portalu szuka jeszcze dziennikarki multimedialnej.

Przypominamy, że IWP tworzy rejestr redakcji biorących udział w akcji pomocowej, będzie również zbierać zgłoszenia od dziennikarzy – uchodźców, aby przygotować listę kontaktową dziennikarzy z wyszczególnieniem specjalizacji, znajomości języków itp.

Pod tym linkiem znajduje się specjalny tekst opisujący całą akcję