IWP. Akcja pomocy dla dziennikarzy ukraińskich – uchodźców, ofiar wojny w Ukrainie

IWP. Akcja pomocy dla dziennikarzy ukraińskich – uchodźców, ofiar wojny w Ukrainie

W obliczu zbrodniczej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, w obliczu wojny zagrażającej życiu milionów naszych sąsiadów, do Polski przybywają i przybywać będą Ukrainki i Ukraińcy, w tym ludzie naszego środowiska – dziennikarze i pracownicy ukraińskich wydawnictw. Zarząd Izby Wydawców Prasy podjął decyzję o uruchomieniu akcji pomocy dla dziennikarzy ukraińskich mających status uchodźcy, ponieważ będą oni potrzebowali w naszym kraju pracy i wielorakiego wsparcia. Pod adresem siedziby Izby uruchomimy punkt kontaktowy dla dziennikarzy – uchodźców.

W porozumieniu z europejskimi organizacjami wydawców prasy – EMMA i ENPA oraz ukraińską organizacją wydawców prasy IWP chciałaby zebrać od Państwa informacje, który wydawca mógłby zaoferować uchodźcom wojennym z Ukrainy – pracownikom naszej branży:

– pracę w swojej firmie (w każdej formie – stałego zatrudnienia bądź współpracy);
– zapewnienia mieszkania.

Poniżej podajemy dane, jakich potrzebowalibyśmy od Państwa i które prosimy wysyłać na adres ukraina@iwp.pl. Dane będą przechowywane w biurze IWP według wszelkich wymogów poufności.

Utworzymy rejestr redakcji biorących udział w akcji pomocowej, będziemy również zbierać zgłoszenia od dziennikarzy – uchodźców, aby przygotować listę kontaktową dziennikarzy z wyszczególnieniem specjalizacji, znajomości języków itp. Izba zajmie się koordynacją działań związanych z kontaktowaniem redakcji z dziennikarzami – uchodźcami, przede wszystkim na terenie Polski, ale również na szczeblu europejskim, we współpracy z ENPA i EMMA. Pozostawiamy oczywiście redakcjom pełną swobodę w zakresie formy świadczonej dziennikarzom pomocy.

Podejmujemy też współpracę z właściwymi przedstawicielstwami Ukrainy i ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, abyśmy mogli zamieszczać informacje o naszych ofertach i akcjach w ich kanałach informacyjnych.

Bądźmy solidarni, przyjmijmy nasze koleżanki i naszych kolegów z Ukrainy z otwartym sercem i udzielmy im pomocy w początkowym okresie adaptacji. 

Formularz

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Miejsce zatrudnienia (jeśli inne niż adres firmy):

e-mail osoby kontaktowej:

Oferta pracy 1:

Rodzaj pracy/zajęcia:

Liczba osób:

Liczba godzin tygodniowo:

Na jaki okres:

Oferta pracy 2:

……… (jw.)

Oferta zakwaterowania:

Liczba osób:

Na jaki okres:

Dodatkowe informacje

…….