List otwarty polskich i europejskich wydawców ws EMFA

List otwarty polskich i europejskich wydawców ws EMFA

Jak informowaliśmy o tym wielokrotnie na poziomie Unii Europejskiej procedowane jest rozporządzenie Europejskiego Aktu Wolności Mediów (European Media Freedom Act – EMFA). Prace są już bardzo zaawansowane. W najbliższych dniach swoje stanowiska przyjmą Rada Europejska oraz dwie opiniotwórcze komisje Parlamentu Europejskiego – IMCO i LIBE. W połowie lipca swoje prace ma zakończyć także wiodąca komisja PE – CULT.

Projekt tego aktu, który ma mieć formę rozporządzenia, czyli obowiązywać bezpośrednio bez konieczności implementacji, zawiera kilka przepisów, które będą miały fundamentalne znaczenie dla całej naszej branży. Obok przepisów zasługujących na poparcie (m.in. ochrona tajemnicy dziennikarskiej, zasady zlecania reklam ze środków publicznych, zasady pomiaru widowni), są też takie, które budzą poważny niepokój wydawców w całej Europie.

W szczególności projekt EMFA zawiera niewłaściwe – naszym zdaniem – zasady ograniczające możliwość ustalania linii redakcyjnej wydawanych przez Państwa tytułów. Co gorsza – akt przewiduje też powołanie nowej Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych, która swoim zakresem ma objąć także prasę. Poprzez ewentualne uchwalenie EMFA wydawcy prasy po raz pierwszy znajdą się pod nadzorem organu regulacyjnego na szczeblu UE, do którego składu wejdą osoby powołane przez rządy państw członkowskich UE.

W związku z postępem prac i podejmowanymi wkrótce ostatecznymi decyzjami, nasi europejscy przedstawiciele – EMMA/ENPA – we współpracy z krajowymi organizacjami (m.in. Izbą Wydawców Prasy) przygotowali list otwarty, pod którym jako IWP podpisaliśmy się.

W załącznikach PDF  w 2 wersjach

Wersja z logotypami wszystkich sygnatariuszy

Wersja do publikacji – z logotypami IWP, ENPA i EMMA

Wersja w j. angielskim z aktualną listą sygnatariuszy