Europejscy wydawcy prasy świętują Światowy Dzień Wolności Prasy

Europejscy wydawcy prasy świętują Światowy Dzień Wolności Prasy

Z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy i w sytuacji, gdy Europa nadal zmaga się z bezprecedensowymi skutkami pandemii koronawirusa, EMMA i ENPA pragną ponownie podkreślić fundamentalne znaczenie utrzymania wolności prasy w całej Europie.

Pomimo upływu roku od pandemii koronawirusa i pomimo faktu, iż Europejczycy ufają gazetom i czasopismom jako najważniejszym źródłom informacji wysokiej jakości, a ich nakłady cyfrowe osiągnęły rekordowy poziom, model biznesowy sektora prasowego został poważnie zagrożony w środowisku cyfrowym zdominowanym przez tzw. cyfrowych strażników dostępu (gatekeepers).

W tym zmieniającym się środowisku, obecnie – bardziej niż kiedykolwiek – europejscy decydenci powinni ustanowić niezbędne ramy finansowe i regulacyjne, by zagwarantować utrzymanie wolnego, niezależnego, zrównoważonego i zróżnicowanego sektora prasowego.

Dlatego wzywamy do stworzenia odpowiednich warunków gwarantujących bezpieczeństwo dziennikarzy i pracowników mediów, a także zapewniających ich niezależność od wszelkich nacisków politycznych i instytucjonalnych. Sytuacja w niektórych krajach UE, w których wolność prasy została poważnie naruszona, jest nadal bardzo niepokojąca. Ważne jest również, aby wydarzenia takie jak pandemia, nie były instrumentalizowane i wykorzystywane w celu narzucenia nieuzasadnionych ograniczeń wolności prasy. Tendencja ta została zauważona przez instytucje UE i podkreślona w mającej się wkrótce ukazać rekomendacji w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy.

Równolegle, w sprawozdaniach Rady Europy i organizacji Reporterzy bez Granic odnotowano wzrost liczby ataków słownych, fizycznych i sądowych na dziennikarzy. Aby móc inwestować w treści dziennikarskie i zapewnić bezpieczeństwo naszym dziennikarzom, europejscy wydawcy prasy wzywają do szybkiego przyjęcia prawa pokrewnego wydawców prasy we wszystkich państwach członkowskich UE.

Ponieważ Unia Europejska przygotowuje się również do zwalczania nadużyć ze strony platform typu “gatekeeper” za pomocą rozporządzenia o rynkach cyfrowych (Digital Services Act), EMMA i ENPA wzywają również do jej znacznego ulepszenia poprzez zobowiązanie „strażników dostępu” do zapewnienia uczciwego i niedyskryminującego dostępu do swoich usług oraz dodanie wiążącego mechanizmu zmuszającego ich do negocjowania uczciwych warunków cenowych.

Ilias Konteas, dyrektor wykonawczy EMMA i ENPA powiedział: „Prasa jest strażnikiem naszych europejskich demokracji. Poszanowanie praworządności, niezależne dziennikarstwo i wolność prasy muszą być zachowane w całej Unii Europejskiej. Aby Europa mogła wspierać zdrowy i zrównoważony sektor prasowy, instytucje europejskie muszą podjąć odpowiednie środki w celu zaradzenia obecnym zaburzeniom równowagi na rynku cyfrowym, poprzez zapewnienie w Rozporządzeniu o rynkach cyfrowych przepisów, które odpowiednio będą nadużyciom cyfrowych platform i strażników dostępu”.

Komunikaty w j. polskim i angielskim w wersji do pobrania.

***
ENPA (European Newspaper Publishers’ Association), Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet, jest największym organem przedstawicielskim wydawców gazet w całej Europie. ENPA reprezentuje 16 stowarzyszeń krajowych w 13 krajach europejskich i jest głównym partnerem w rozmowach z instytucjami UE oraz główną siłą napędową debat na temat polityki medialnej w Unii Europejskiej.

EMMA (European Magazine Media Associatio), Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Czasopism, jest jedyną i kompletną reprezentacją europejskich wydawców czasopism, z których korzystają dziś miliony konsumentów na różnych platformach, obejmujących zarówno format papierowy, jak i cyfrowy. EMMA reprezentuje 15.000 wydawnictw, publikujących w całej Europie 50.000 tytułów czasopism w formie drukowanej i cyfrowej.

IWP, Izba Wydawców Prasy, jest organizacją skupiającą ponad 80 wydawców prasy w Polsce, publikujących ok. 1000 tytułów gazet i czasopism w wydaniach drukowanych i w internecie. IWP jest członkiem europejskich organizacji EMMA i ENPA, ściśle współpracuje również z polskimi stowarzyszeniami branżowymi.