Za około dwa miesiące Komisja Europejska może uznać za strażnika dostępu platformę X (dawniej Twitter) i serwis Booking.com. Obie firmy zgłosiły, że ich usługi mogły osiągnąć wymagane do tego progi: m.in. 45 mln aktywnych użytkowników w UE miesięcznie i 10 tys. użytkowników biznesowych rocznie.