Zmiany w składzie zarządu Ruchu oraz podniesienie kapitału zakładowego

Zmiany w składzie zarządu Ruchu oraz podniesienie kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RUCH S.A. oraz Rada Nadzorcza spółki 24 listopada 2020 podpisały umowę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, a co za tym idzie firma weszła do grupy spółek docelowych właścicieli – PKN Orlen S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Alior Bank S.A. Jednocześnie we wtorek dokonano zmian w składzie zarządu spółki – wynika z komunikatu.

Rada Nadzorcza RUCH S.A. powołała z dn. 25 listopada nowy zarząd spółki. Na prezesa zarządu powołano Piotra Regulskiego, a na członka zarządu Bartosza Bielaka, absolwenta studiów ekonomicznych SGH, dotychczas pełniącego m.in. funkcję eksperta w obszarze sprzedaży detalicznej w PKN Orlen S.A.