Zmiana zarządu spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Renata Krzewska prezesem

Zmiana zarządu spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Renata Krzewska prezesem

Kontynuując działania na rzecz budowania nowej strategii spółki Polskie Badania Czytelnictwa, po rozszerzeniu zakresu jej działania o audyt nakładów i rozpowszechniania prasy, prowadzony poprzednio przez ZKDP, Zgromadzenie Wspólników spółki PBC podjęło 31 stycznia 2022 roku uchwałę dotyczącą zmian w Zarządzie spółki. Pełniącego od wielu lat funkcję prezesa spółki PBC Waldemara Izdebskiego zastąpiła na tym stanowisku Renata Krzewska.

Zgromadzenie Wspólników (spółka należy do Izby Wydawców Prasy) podziękowało Waldemarowi Izdebskiemu za wiele lat pracy w różnych organach Polskich Badań Czytelnictwa, w tym lata kierowania przez niego spółką. Zaangażowaniu i kompetencjom pana Waldemara Izdebskiego spółka PBC zawdzięcza wdrożenie wielu nowoczesnych badań i technologii badawczych, przydatnych wydawcom prasy, w szczególności rozwiązań w zakresie badań eytrackerowych reklamy i algorytmów Machine Learningu.

Renata Krzewska, nowa prezes spółki Polskie Badania Czytelnictwa, ma wielkie doświadczenie w zarządzaniu wydawnictwami prasowymi i firmami medialnymi oraz w organizacji i wykorzystaniu badań marketingowych. Pełniła także funkcję prezesa Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Zgromadzenie wspólników spółki PBC powierzyło Renacie Krzewskiej kontynuowanie prac zmierzających do przekształcania Polskich Badań Czytelnictwa w nowoczesny ośrodek badań i analiz rynku prasowego i komunikacji marketingowej.