Polska wysłała do Komisji Europejskiej wniosek ws. zerowej stawki VAT na prasę i książki

Polska wysłała do Komisji Europejskiej wniosek ws. zerowej stawki VAT na prasę i książki

Ministerstwo Finansów poinformowało Izbę Wydawców Prasy, że opracowany w Ministerstwie wniosek derogacyjny do Komisji Europejskiej na podstawie art. 395 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, 11.12.2006 r., s. 1, z późn. zm.), dotyczący uzyskania przez Polskę możliwości tymczasowego objęcia książek, gazet, czasopism oraz nut i map dostarczanych na nośnikach fizycznych oraz drogą elektroniczną stawką podatku VAT w wysokości 0%, został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w dniu 23 października 2020 r. przekazany do Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska ma osiem miesięcy na rozpatrzenie tego wniosku od momentu otrzymania. Po akceptacji na szczeblu unijnym możliwa będzie nowelizacja polskiej ustawo o podatku od towarów i usług.

W kwietniu wicepremier Piotr Gliński, minister kultury, poinformował, że z inicjatywy prezydenta RP rząd wystąpi do KE o zgodę  na zerowy VAT na książki. Izba Wydawców Prasy od wielu miesięcy podejmowała starania o obniżenie do zera stawki VAT także na prasę w związku z trudną sytuacją ekonomiczną wydawców w okresie pandemii. Pozytywne rozpatrzenie wniosku Izby przez rząd jest niezmiernie istotne dla środowiska wydawców, będąc wyrazem zrozumienia dla sytuacji w jakiej znalazł się ten ważny segment polskiej kultury, jakim jest prasa.

Liczymy, że Unia Europejska przychyli się do wniosku polskiego rządu, mając na uwadze nie tylko poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców, ale również wzrost czytelnictwa prasy i książki.