XXIX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Nowym prezesem Izby Marek Frąckowiak

XXIX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Nowym prezesem Izby Marek Frąckowiak

W dniu 5 października 2021 r. odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Zgromadzenie to zamykało trzyletnią kadencję władz Izby w latach 2018–2021. Przedstawiciele wydawców uczestniczący w Zgromadzeniu wysłuchali sprawozdania władz Izby z prac w okresie mijającej kadencji. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

Zgromadzenie wybrało także władze Izby na kolejną kadencję.

Głosami zebranych do zarządu IWP wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Bogusław Chrabota, Marek Frąckowiak, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Adam Koziołek, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Tomasz Przybek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.

Zarząd IWP na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób: nowym prezesem Izby Wydawców Prasy wybrany został Marek Frąckowiak, który połączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP. Wiceprezesami Izby wybrano Jerzego Baczyńskiego, Zbigniewa Benbenka i Tomasza Namysła, wiceprezesem ds. zagranicznych został red. Bogusław Chrabota.