Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odszkodowania za naruszenie praw autorskich

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odszkodowania za naruszenie praw autorskich

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej – uznał we wtorek 5 listopada Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd Najwyższy. Rozpoznaje on sprawę wytoczoną przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich jednej z lokalnych telewizji kablowych. Organizacja zbiorowego zarządzania domaga się zapłaty dwukrotności wynagrodzenia za reemisję filmów bez podpisania z nią umowy.

Wyrok TK zakończył trwającą od kilku lat dyskusję na temat szczególnego rodzaju odszkodowania przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uprawniony nie musi określać wysokości szkody, tylko może żądać zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Wcześniej przepis ten przewidywał jeszcze wyższą rekompensatę.

W przypadku zawinionego naruszenia uprawniony mógł żądać trzykrotności wynagrodzenia. W 2015 r. TK stwierdził niekonstytucyjność tej regulacji. W ostatnim wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał tę regulację za zgodną z ustawą zasadniczą bo realizuje ona zasadę sprawiedliwości społecznej. Twórca jest słabszą stroną w sporze z osobą łamiącą jego prawa, co wynika z trudności związanej z wykrywaniem naruszenia i udowodnieniem konkretnej wysokości poniesionej szkody.

Więcej https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1438238,naruszenie-praw-autorskich-wyrok-tk.html