Wydawcy światowi solidaryzują się z francuską prasą

Wydawcy światowi solidaryzują się z francuską prasą

Światowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy WAN-IFRA, reprezentowane przez swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Komitetu Stowarzyszeń Członkowskich, zdecydowanie popiera stanowisko francuskich wydawców przeciwko decyzji Google’a o obejściu prawa autorskiego.

Francja jest pierwszym krajem, który transponuje do ustawodawstwa krajowego dyrektywę zatwierdzoną przez Unię Europejską w tym roku i ustanawia prawo wydawców. Ustawa wejdzie w życie 24 października 2019 r., a Google oświadczył 23 września, że od tego momentu wyszukiwarka będzie blokować praktycznie wszystkie wyniki z europejskich gazet we Francji.

Wyniki wyszukiwania obejmą jedynie media informacyjne, które zrzekły się swoich praw i przyznały Google bezpłatne korzystanie z ich treści, utrwalając w ten sposób tradycyjne wykorzystywanie przez wyszukiwarkę dziennikarstwa zawodowego bez wynagrodzenia.

Takie stanowisko jest nie tylko lekceważące dla rządu francuskiego i wybranego parlamentu, ale również sprzeczne z prawem, które wkrótce będzie miało zastosowanie na całym terytorium Unii Europejskiej. Stanowisko Google’a ostatecznie wpływa na całą europejską branżę wydawniczą i oznacza kłopotliwe lekceważenie wolności prasy.  Rzeczywiście, jeśli treści wydawców wiadomości będą nadal wykorzystywane w Internecie bez wynagrodzenia, przyszłość niezależnej prasy będzie bardzo zagrożona.

WAN-IFRA wyraziło uznanie dla przyjęcia dyrektywy jako zbiorowego sukcesu wydawców wiadomości i mocno wierzy, że jasna ochrona prawna treści jest niezbędna dla zapewnienia trwałości dziennikarstwa i wolności mediów informacyjnych.

Wzywamy firmę Google do przestrzegania zasad prawa i do okazania szacunku dla wolnej prasy.