Wydawcy na świecie uważają, że współpraca z Google ważniejsza niż z FB

Wydawcy na świecie uważają, że współpraca z Google ważniejsza niż z FB

Dla 87 procent wydawców najważniejszą platformą internetową pozostaje Google, który wygrywa z Facebookiem i Apple News – wynika z raportu Raport „Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2019” przygotowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism. Badaniem objęto ponad 200 redaktorów naczelnych i szefów firm medialnych w 29 krajach na świecie

Aż 52 proc. badanych ocenia, że w 2019 r. podstawowym źródłem przychodów będą wpływy z subskrypcji. Reklamę display 27 proc. widzi jako swoje najważniejsze źródło wpływów. Na reklamę natywną wskazało 8 proc. Część badanych upatruje także źródeł przychodów we wsparciu finansowym i datkach. 29 proc. respondentów uważa, że takie finansowanie może pochodzić od fundacji i organizacji non – profit, 18 proc. wskazuje na platformy internetowe, a 11 proc. – na instytucje rządowe.

Badani wskazują na ściślejszą współpracę pomiędzy wydawcami. 71 proc. uważa, że wskazane jest współdziałanie wydawców w sprzedaży reklam, a 69 proc. widzi sens we wzajemnym dzieleniu się przez media technologiami i rozwiązaniami. Dla 87 proc. badanych najważniejszym partnerem internetowym pozostaje Google. Dla 43 proc. wydawców najbardziej istotnym partnerem są platformy Apple News i Facebook. Dalej wymieniają platformy: YouTube, Instagram, Twitter.

Wydawcy widzą także przyszłość we wprowadzaniu sztucznej inteligencji. 78 proc. widzi potrzebę inwestowania w rozwiązania oparte na AI, która ma być pomocna w personalizowaniu treści dla odbiorców i tworzeniu systemów rekomendacji. Badani dostrzegają też większą rolę treści audio w tworzeniu i publikowaniu treści informacyjnych i dziennikarskich. 75 proc. wydawców uważa, że materiały audio zyskają w tym roku na znaczeniu głównie za sprawą takich urządzeń jak Amazon Alexa.

Pełna wersja raportu w j. angielskim https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-01/Newman_Predictions_2019_FINAL_1.pdf