Współpraca IWP – Repropol – ZAiKS ws implementacji dyrektywy

Współpraca IWP – Repropol – ZAiKS ws implementacji dyrektywy

W dniu 3 listopada odbyło się trójstronne spotkanie (IWP, Repropol, ZAIKS), w trakcie którego zdefiniowano kluczowe kwestie dotyczące procesu implementacji dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wymagające podjęcia jak najszybszych działań i ścisłej współpracy między naszymi organizacjami. Spotkanie to było jednym z kroków w realizacji porozumienia o współdziałaniu podpisanego przez IWP i ZAiKS.

W trakcie spotkania ustalono współpracę w ramach czterech grup roboczych, które mają m,in. wypracować zasady wspólnych działań prawnych IWP, Repropolu i ZAiKS-u, działań edukacyjny nt. praw pokrewnych oraz założeń badań rynkowych związanych z kulturą.