Wspólny apel europejskich organizacji wydawców do władz o poparcie dyrektywy

Wspólny apel europejskich organizacji wydawców do władz o poparcie dyrektywy

W związku z tym, że dobiegają końca prace nad projektem dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, europejskie organizacje wydawców prasy – EMMA (Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Czasopism) ENPA (Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet), EPC (Europejska Rada Wydawców) oraz NME (News Media Europe) opublikowały dziś wspólny komunikat prasowy, w którym apelują do europejskich władz o przyjęcie projektu dyrektywy w takim brzmieniu, jakie we wrześniu przegłosował Parlament Europejski. Poniżej treść apelu…

Wydawcy mówią: zgódźcie się na wynegocjowanie efektywnego prawa pokrewnego dla wydawców prasy, w przeciwnym razie skażecie konsumentów na przyszłość z informacjami podawanymi przez pryzmat Google.

Google nadal głosi, że wydawcy ukorzą się, jeżeli przyjęte zostanie unijne prawo pokrewne dla wydawców. Nie należy się zatem dziwić, że rośnie sprzeciw Googla wobec tego prawa, bowiem ich model biznesowy opiera się na swobodnym i nieskrępowanym ponownym wykorzystywaniu cennych treści wydawców i innych podmiotów, dyktując im jednocześnie swoje warunki i zasady. Nie kryli oni swojego sprzeciwu wobec tego prawa, które po prostu zapewnia wydawcom ich prawną pozycję poprzez wyłączne prawo do negocjacji z tymi, którzy chcą ponownie wykorzystać ich treści indywidualnie lub zbiorowo.

Rozmowy w UE nad ostatecznym brzmieniem projektu dyrektywy (art. 11) dobiegają końca, w tym tygodniu odbędą się jeszcze dwa kolejne spotkania. Zagrożenia związane z odmową zamieszczenia linków do treści wydawców, jeżeli prawo wymagałoby od nich ubiegania się o licencję, są najlepszym przykładem rażącego nadużywania pozycji dominującej. Sama możliwość, że Google może być zmuszony płacić za swoje obecne praktyki biznesowe – model biznesowy, który w rzeczywistości opiera się na monetyzacji treści wytwarzanych przez inne podmioty w ekosystemie – może zagrażać małym wydawcom, ekosystemowi internetu i konsumentowi internetu.

Ponadto, żądanie Google, by prawo było „zbywalne” i mogło być licencjonowane „za darmo”, jest oburzającą próbą otwarcia dla nich furtki, aby uniknąć obowiązku negocjowania licencji lub warunków dystrybucji treści wydawców. Wszystkie wyłączne prawa są z natury rzeczy zbywalne, więc proszą o coś, czego w rzeczywistości nie potrzebują. Mówiąc wprost, poszukują oni luk prawnych w celu wzmocnienia swojej dominującej pozycji, która pozwoli im w przyszłości nadal dyktować warunki dystrybucji treści dziennikarskich w internecie.

Rzecznik wydawców powiedział: „Wydawanie wiadomości w Europie jest zróżnicowane pod względem treści, opinii, kultury, języka i szczególnych zainteresowań. Zapewnia szeroką paletę wiadomości, rozrywki, komentarzy i śledztw. Wszyscy cenimy sobie niewiarygodną różnorodność naszej niezależnej prasy i jej rolę, jaką odgrywa w naszej demokracji. Jednak bez funkcjonalnego prawa pokrewnego dla wydawców będziemy widzieć świat tylko przez pryzmat Google’a. Dlatego wzywamy państwa członkowskie do przyjęcia prawa pokrewnego dla wydawców zgodnie z propozycją przegłosowaną przez Parlament Europejski trzy miesiące temu”.

***

EMMA, Europejskie Stowarzyszenie Mediów Magazynowych to unikalna i pełna reprezentacja europejskich mediów magazynowych, z której dziś korzystają miliony konsumentów na różnych platformach. EMMA reprezentuje 15 000 domów wydawniczych publikujących w Europie 50 000 tytułów czasopism w formacie drukowanym i cyfrowym. Patrz: www.magazinemedia.eu
ENPA, Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego reprezentująca wydawców gazet i materiałów informacyjnych zamieszczanych na wszystkich platformach. W gwałtownie zmieniającym się środowisku mediów, ENPA wspiera wydawców pod kątem zapewnienia pomyślnej i harmonijnej przyszłości niezależnym mediom informacyjnym w Europie. Patrz: www.enpa.eu
EPC, Europejska Rada Wydawców to grupa wysokiego szczebla przewodniczących i dyrektorów wykonawczych czołowych europejskich korporacji medialnych, aktywnie obecna na multimedialnych rynkach skupiających wydawców gazet, czasopism, książek, żurnali oraz publikacji internetowych i baz danych online, jak również nadawców radiowych i telewizyjnych. Patrz: http://epceurope.eu/
NME, Stowarzyszenie News Media Europe (NME) reprezentuje branżę progresywnych mediów informacyjnych w Europie – ponad 2 200 europejskich gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz publikacji internetowych. NME poświęca swą działalność utrzymaniu i promowaniu wolności prasy, podnoszeniu i poszerzaniu wolności do publikowania oraz obronie marek medialnych, które są jedną z najbardziej kluczowych części europejskich branż kreatywnych. Patrz: http://www.newsmediaeurope.eu/