Webinarium: Global Digital Compact ONZ

Webinarium: Global Digital Compact ONZ

Sekretariat IGF Polska zaprasza na webinarium informacyjne dotyczące zgłaszania propozycji do inicjatywy ONZ pn. Global Digital Compact. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 2 lutego 2023 r., w godz. 12.00 – 12.45. Wszystkich zainteresowanych udziałem w webinarium organizatorzy proszą o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres IGFPolska@mc.gov.pl.

Inicjatywa ONZ Global Digital Compact (GDC) ma nakreślić wspólne zasady i stworzyć międzynarodowe ramy otwartej, wolnej i bezpiecznej przyszłości cyfrowej dla każdego. W tym celu Biuro Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Technologii (ang. UN Tech Envoy) stworzyło specjalną platformę online, przy pomocy której wszyscy zainteresowani mogą przekazać swoje wkłady do GDC. Platforma dostępna jest pod linkiem https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact. Propozycje należy przesyłać w języku angielskim.

ONZ rozpoczyna proces otwartych konsultacji z udziałem państw członkowskich, społeczeństwa obywatelskiego, młodzieży, środowisk akademickich, sektora prywatnego oraz ekspertów technicznych. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji na konsultacje dostępne są na stronie https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact/intergovernmental-process.

Zakres tematyczny oczekiwanych propozycji dotyczy kluczowych zagadnień zwartych w dokumencie ONZ pn. „Nasza Wspólna Agenda” (ang. Our Common Agenda), a w odniesieniu do GDC w szczególności:

  • podłączenia wszystkich ludzi do internetu, w tym wszystkich szkół,
  • zapobiegania fragmentacji internetu,
  • ochrony danych,
  • przestrzegania praw człowieka w internecie,
  • wdrożenia kryteriów odpowiedzialności za treści dyskryminujące i wprowadzające w błąd,
  • wspierania regulacji w zakresie sztucznej inteligencji,
  • uznania wspólnych dóbr cyfrowych za dobra publiczne.

Wypełniając formularz, można określić się jako osoba fizyczna lub organizacja, podać zakres geograficzny działalności i opisać działania podjęte w celu opracowania zgłoszenia. Sekretariat IGF Polska zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym podczas którego opisywane będzie jak GDC wpisuje się w szersze ramy dialogu cyfrowego i zarządzania przestrzenią cyfrową. W ramach webinarium omawiane będzie formularz dostępny na stronie ONZ https://input.un.org

Termin na przekazywanie zgłoszeń do ONZ upływa 31 marca 2023 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w webinarium organizatorzy proszą o przesłanie takiej informacji e-mailem na adres IGFPolska@mc.gov.pl. Link do spotkania zostanie przesłany w odpowiedzi.

IGF Polska – Forum Cyfrowego Rozwoju jest częścią inicjatywy ONZ gromadzącej krajowe spotkania w Europie oraz innych częściach świata.