Walne Zebranie Członków SDiW Repropol zmieniło skład zarządu. Renata Krzewska prezesem

Walne Zebranie Członków SDiW Repropol zmieniło skład zarządu. Renata Krzewska prezesem

W środę 6 marca odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SDiW Repropol, przerwanego w dniu 6 grudnia 2023 r. Podczas zebrania przegłosowano m.in. zmiany w składzie zarządu – odwołano dotychczasowego prezesa Repropolu Grzegorza Cydejkę. Nowym prezesem decyzją większości zgromadzonych reprezentantów dziennikarzy i wydawców została Renata Krzewska (rekomendowana przez IWP). Skład zarządu uzupełniono o Jakuba Kudłę (RASP) i Pawła Czajkowskiego (Agora – odwołany przez zjazd a następnie ponownie powołany w skład zarządu).

Wczorajsze zmiany w zarządzie – jak wynika z przebiegu posiedzenia Repropolu – podyktowane są potrzebami uaktywnienia i usprawnienia działania działania organizacji odpowiedzialnej za repartycję wśród wydawców (a w przyszłości może i dziennikarzy) środków z tytułu reprografii i opłat licencyjnych. Jest to niezbędne zwłaszcza w obliczu olbrzymich nowych wyzwań przed jakimi stoi organizacja zbiorowego zarządzania w najbliższych miesiącach. Repropol – podobnie jak Izba Wydawców Prasy – aktywnie włączy się w nadchodzące zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku europejskim. Zmiana wprowadza do polskiego sytemu prawnego prawa pokrewne i uprawnienie sektora wydawniczego do dochodzenia należnych mu wynagrodzeń z tytułu wykorzystywania pracy wydawców i twórców prasy przez gigantów internetu.

– Repropol wymaga zmiany sposobu zarządzania i przestawienia go na zupełnie nowe tory wobec wyzwań, które przed nim stoją – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. – Tempa wymaga sprawa reprografii, czystych nośników, zmiany polityki wobec licencjonowania praw autorskich. Pojawia się kwestia praw pokrewnych. Rola Repropolu bardzo wzrasta i musi on być zarządzany w sposób dynamiczny.

SDiW Repropol jest organizacją zbiorowego zarządzania pracującą na rzecz wydawców prasy oraz dziennikarzy. Dzieli m.in. opłatę reprograficzną pośród wydawców oraz zarządza prawami do publikacji i artykułów prasowych. Reprezentuje swoich członków wobec użytkowników praw.

Renata Krzewska, która została szefem  SDiW Repropol, pozostanie jednocześnie prezesem Polskich Badań Czytelnictwa. – Repropolem powinien dziś kierować ktoś o dużym doświadczeniu w zarządzaniu mediami, także jeśli chodzi o negocjacje. Pani Krzewska prowadząc PBC zmieniła funkcjonowanie  spółki, dostosowując ją do nowych czasów. Skutecznie zajmuje się promocją prasy z podkreśleniem wspólnoty prasy drukowanej i cyfrowej – podkreśla prezes Frąckowiak.

Zakończony 6 marca nadzwyczajny zjazd Repropolu miał także dokonać zmian w statucie, odnoszących się do skorygowania zasad powoływania zarządu, aby usprawnić pracę organizacji w razie ewentualnego zmniejszenia się liczby członków władz w trakcie kadencji. Uczestnicy zjazdu uznali jednak, że statut Repropolu wymaga zmian znacznie poważniejszych i ten punkt programu obrad przeniesiono na zwyczajny zjazd zaplanowany na czerwiec br.