W Wielkiej Brytanii dojdzie do zaostrzenia regulacji dotyczących mediów społecznościowych i firm technologicznych?

W Wielkiej Brytanii dojdzie do zaostrzenia regulacji dotyczących mediów społecznościowych i firm technologicznych?

Komisja Izby Lordów ds. demokracji i technologii cyfrowych, której przewodniczy znany producent filmowy David Puttnam, wezwała brytyjski rząd do zaostrzenia regulacji mediów cyfrowych i społecznościowych. Uzasadnia to tym, że „pandemia dezinformacji” osłabia zaufanie do polityki i instytucji publicznych. Członkowie tej komisji dowodzą, że zbyt wiele władzy oddano firmom takim jak Google czy Facebook.

Wśród dziesiątek punktów zawartych w 153-stronicowym sprawozdaniu komisji znalazło się zalecenie, by Ofcom (odpowiadający, od początku tego roku, w W. Brytanii za regulację rynku mediów, w tym internetu) otrzymał uprawnienia do nałożenia nowych sankcji na firmy technologiczne. Inne zalecenie to utworzenie komitetu regulacyjnego ds. reklamy politycznej.

Według komisji Izby Lordów ds. demokracji i technologii cyfrowych Ofcom powinien otrzymać możliwość nakładania sankcji na firmy technologiczne, które nie wywiązują się z obowiązku staranności. Jedną z samnkcji byłaby możliwość nałożenia grzywny wynoszącej do 4 proc. światowego obrotu danej firmy lub nawet możłiwość zablokowania stron internetowych firm, w przypadku których stwierdzono poważne naruszenia przepisów.

Źródło https://www.theguardian.com/media/2020/jun/29/peers-call-tougher-regulation-digital-social-media-uk