W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji KK, postulujący całkowite wykreślenie artykułu 212

W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji KK, postulujący całkowite wykreślenie artykułu 212

W piątek 7 lipca br. posłowie Suwerennej Polski złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu Karnego, postulując całkowite wykreślenie artykułu 212. Izba Wydawców Prasy od wielu lat apeluje do władz o zmianę Kodeksu i usunięcie artykułu, na mocy którego możliwe było wdrażanie procedur karnych w sprawach o zniesławienie. Wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz stowarzyszeniami wydawców lokalnych i dziennikarzy postulowaliśmy pozostawienie postępowania cywilnego jako jedynej wystarczającej drogi w tego typu sprawach. Procedura karna i zagrożenie nawet wyrokiem więzienia stanowi często narzędzie represji wobec prasy, wywołuje też tzw. efekt mrożący, mający zastraszyć dziennikarzy i powstrzymać krytykę. Art. 212 kk wykorzystywany jest w celach politycznych, ale także często dla tłumienia krytyki w sprawach gospodarczych i innych.

Nie wiemy, czy tym razem projekt przekazany do Sejmu spotka się z przychylnością parlamentarzystów. Izba niezmiennie popiera wszelkie działania zmierzające do znowelizowania Kodeksu karnego tak, by nie zawierał artykułu 212, który de facto stanowi zagrożenie dla wolności słowa i debaty publicznej, utrudniając obecnie dziennikarzom rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych.