W. Brytania i USA. Odbiorcy preferują codzienne wiadomości online, a lekturę czasopism w druku

W. Brytania i USA. Odbiorcy preferują codzienne wiadomości online, a lekturę czasopism w druku

Z badań prowadzonych przez firmę badawczą YouGov wynika, że ponad połowa Brytyjczyków i Amerykanów woli codzienne newsy przeglądać w sieci niż używać prasy w wersji drukowanej. W przypadku czasopism to wersja tradycyjna jest czytana znacznie częściej niż dostępna w wersji online.

W Wielkiej Brytanii 54 proc. badanych (ankietowano 111,6 tys. osób) woli czytać codzienne newsy w internecie a w USA ten odsetek jest jeszcze większy (60 proc.). Tradycyjne gazety częściej, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, wybierają osoby mające co najmniej 55 lat. 46 proc. badanych w tej grupie woli czytać codzienną prasę w tradycyjnej wersji, a 36 proc. stawia na dostępność online.

Z kolei z badań prowadzonych na grupie 56 tys. mieszkańców w USA wynika, że tradycyjny druk wybiera 31 proc., a sieć – 51 proc. najstarszych czytelników. W obu krajach w pozostałych grupach wiekowych widać wyraźną preferencję odbiorców dla pozyskiwania newsów online. Od tradycyjnej codziennej prasy woli je 70 proc. Brytyjczyków i 67 proc. Amerykanów w wieku 18-24 lata, 75 proc. i 69 proc. w wieku 25-34 lata, 67 proc. i 64 proc. w wieku 35-44 lata oraz po 57 proc. w wieku 45-54 lata.

Inaczej badani w obu krajach podchodzą do czasopism. w tradycyjnej, drukowanej postaci wybiera nadal 58 proc. badanych z Wielkiej Brytanii i 47 proc. z USA. Treści tego typu w sieci używają Amerykanie w kategorii 25 – 34 lata (44 proc.), 18 – 24 lata (39 proc.).