Usługa Facebook News startuje w styczniu w Wielkiej Brytanii

Usługa Facebook News startuje w styczniu w Wielkiej Brytanii

Serwis społecznościowy Facebook potwierdził, że planuje uruchomić zakładkę Facebook News w Wielkiej Brytanii w styczniu 2021 r. Firmie udało się namówić do współpracy kilku dużych wydawców, w tym Conde Nast, The Economist, Guardian Media Group, Hearst i innych.

Facebook News to specjalna zakładka w której będą prezentowane treści od wydawców za które firma z USA będzie płacić wydawcom, ale – jak wynika z doniesień – nie wszystkim. Wielka Brytania jest kolejnym po USA krajem w którym pojawia się ta inicjatywa. Obecnie prowadzone są podobne negocjacje we Francji i w Niemczech.

Zakładka „News Tab” ma pomóc wydawcom dotrzeć do nowych odbiorców. Wiadomości są dostępne dla użytkowników FB jako pełne artykuły lub ich fragmenty, które po kliknięciu w link odsyłają do tekstu źródłowego. Facebook ma płacić głównym nurtem brytyjskich punktów informacyjnych miliony funtów rocznie, w ten sposób chce też licencjonować treści od wydawców. To kolejna forma ucieczki przez jedną z cyfrowych platform od akceptacji regulacji stanowionych na gruncie cyfrowej dyrektywy UE. Wydawcy w Europie – w tym Izba Wydawców Prasy – stoją na stanowisku, że podstawą relacji cyfrowych platform z wydawcami powinno być respektowanie prawa stanowionego na gruncie dyrektywy o prawie autorskim.

Większość brytyjskich wydawnictw prasowych podpisała się pod programem oferowanym przez Facebooka. Firma odmówiła komentarza na temat kwot, które przeznacza na ten program, ale niektórzy wydawcy oczekują, że dzięki wieloletnim umowom, które podpisali z portalem społecznościowym, zarobią nawet miliony funtów rocznie.

Źródło https://www.theguardian.com