USA. Agencja reklamowa wspiera lokalnych wydawców inicjatywą „Protect Our Press”

USA. Agencja reklamowa wspiera lokalnych wydawców inicjatywą „Protect Our Press”

Kreatywna agencja reklamowa Allen & Gerritsen (A&G) z Bostonu chce pomóc redakcjom prasowym poprzez nową inicjatywę o nazwie „Protect Our Press”. Celem akcji jest ochrona lokalnego, profesjonalnego dziennikarstwa w całej Ameryce. – Czas przyznać, że branża reklamowa jest winna upadku lokalnego dziennikarstwa – mówi Will Phipps, wiceprezes A&G ds. mediów.

Protect Our Press wzywa agencje, marki, wydawców oraz osoby prywatne do podjęcia swoistego zobowiązania na rzecz wydawców lokalnych. Prosi agencje reklamowe o wyznaczenie konkretnego celu, np. przeznaczenie 20 proc. budżetu reklamowego obsługiwanych kampanii na serwisy informacyjne lokalnych wydawców. Osoby prywatne proszone są o subskrybowanie jednego lub kilku serwisów www wydawców wiadomości lokalnych.

By uruchomić “Protect Our Press firma A&G nawiązała współpracę m.in. z Boston Globe Media, Museum of Science, ANA i 4A’s. Boston Globe Media zgodził się zapewnić A&G wyłączny dostęp do reklam premium, współpracy w zakresie treści oraz dostęp do danych. Museum of Science w Bostonie zobowiązało się do trzymiesięcznego sponsorowania relacji Boston Globe na temat wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz zmian klimatycznych.

Stowarzyszenia reklamowe ANA i 4A’s zadeklarowały swoje poparcie dla inicjatywy i będą pomagać A&G w informowaniu o „Protect Our Press”.

Więcej na stronie protectourpress.org.