UE uzgodniła przepisy DMA, które mają powstrzymać gigantów technologicznych

UE uzgodniła przepisy DMA, które mają powstrzymać gigantów technologicznych

Unijni urzędnicy uzgodnili ostateczne przepisy Digital Markets Act (ustawa o rynkach cyfrowych) ograniczające działania monopolistyczne największych platform technologicznych. W porozumieniu wynegocjowanym w czwartek wieczorem negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie ustawy, która ustanawia szereg zakazów i obowiązków dla firm takich jak Google, Meta, Apple i Amazon oraz szeregu mniejszych platform (prawdopodobnie także Booking i Alibaba) – donosi serwis Politico.

Przepisy obejmą platformy, których kapitalizacja rynkowa wynosi 75 mld euro lub których obrót w UE jest równy lub wyższy niż 7,5 mld euro. Kary za naruszenie przepisów mogą sięgać 10% rocznego światowego obrotu w przypadku pierwszego naruszenia, do 20% w przypadku powtarzających się naruszeń. – Ustawa o rynkach cyfrowych kładzie kres stale rosnącej dominacji firm z sektora Big Tech – podkreśla w wypowiedzi dla Politico eurodeputowany Andreas Schwab.

Nowe zasady dotyczące tzw. platform typu gatekeeper, wynikające z wieloletniego egzekwowania przepisów antymonopolowych w gospodarce cyfrowej, obejmują ograniczenia w łączeniu danych osobowych z różnych źródeł, nakaz zezwalania użytkownikom na instalowanie aplikacji pochodzących z platform innych firm, zakaz łączenia usług w pakiety.

Parlamentowi udało się m.in. przekonać Radę UE do wprowadzenia wymogów interoperacyjności dla usług przesyłania wiadomości. Takie firmy jak WhatsApp, Facebook Messenger czy iMessage będą musiały otworzyć się na mniejsze platformy i nawiązać z nimi współpracę.