UE ureguluje sztuczną inteligencję – wydawcy domagają się wzmocnienia ochrony praw autorskich

UE ureguluje sztuczną inteligencję – wydawcy domagają się wzmocnienia ochrony praw autorskich

Sztuczną inteligencję w UE będą regulować pierwsze na świecie przepisy dotyczące AI – akt o sztucznej inteligencji. Federacja Wydawców Europejskich (FWE) apeluje o wzmocnienie w nim ochrony praw autorskich przed sztuczną inteligencją. Oświadczenie w tej sprawie wystosowano po przegłosowaniu projektu AI Act przez Parlament Europejski.

Za wzmocnieniem ochrony twórców jest Izba Wydawców Prasy. Zdaniem Marka Frąckowiaka, prezesa IWP, unijna regulacja dotycząca sztucznej inteligencji musi zagwarantować możliwość respektowania praw autorskich: – Należy dopilnować, by sztuczna inteligencja nie stała się kolejnym sposobem na obchodzenie prawa i unikanie płacenia twórcom, który zgadza się z postulatem Federacji Wydawców Europejskich, by dostawcy generatywnej sztucznej inteligencji przedstawiali szczegółową listę książek i artykułów prasowych – powiedział prezes IWP dla Presserwis.pl.

Chodzi o to, by twórcom treści – dziennikarzom i wydawcom – przysługiwało wynagrodzenie za kolejną formę wykorzystania ich pracy, tak jak to działa w przypadku bibliografii przy pracach naukowych.

Zgodnie z decyzjami europosłów (14 czerwca Parlament Europejski 499 głosami za, przy 28 przeciw i 93 wstrzymujących się, przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie aktu o sztucznej inteligencji) dostawcy modeli generatywnych mieliby także rejestrować swoje modele w unijnej bazie danych przed ich wprowadzeniem na rynek Unii. Generatywne systemy sztucznej inteligencji, oparte na takich modelach, takie jak ChatGPT, musiałyby spełniać wymogi przejrzystości. Konieczne będzie ujawnianie, że treści wygenerowała sztuczna inteligencja (włącznie z pomocą w odróżnianiu tak zwanych głębokich fałszywych obrazów „deep fake” od prawdziwych) oraz wprowadzanie zabezpieczeń przed generowaniem nielegalnych treści. Trzeba będzie też publikować szczegółowe podsumowania danych chronionych prawem autorskim, które wykorzystano do szkolenia tych systemów.

Kolejny krok legislacyjny ws. AI Act, czyli pierwszych unijnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, to negocjacje trójstronne między PE, Komisją Europejską a Radą UE. Właśnie na tym etapie Federacja Wydawców Europejskich oczekuje wzmocnienia przepisów chroniących prawa autorskie dziennikarzy i wydawców.

Według FWE dostawcy generatywnej sztucznej inteligencji powinni zapewnić dostęp do szczegółowej listy książek i artykułów, na których szkolili swoje aplikacje, a także wskazać, gdzie pozyskane informacje zostały zebrane.

Źródła:

https://www.europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu