UE. Otwarto zgłoszenia na konkurs dziennikarski im. Daphne Caruany Galizii

UE. Otwarto zgłoszenia na konkurs dziennikarski im. Daphne Caruany Galizii

Można już wysyłać zgłoszenia do nagrody dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii, którą przyznaje i ustanowił Parlament Europejski. To wyraz hołdu dla maltańskiej dziennikarki śledczej i blogerki, która została zamordowana w wybuchu samochodu-pułapki w 2017 roku. Nagroda w wysokości 20 tys. euro przyznana zostanie dziennikarzowi/rce lub zespołowi a zgłoszenia można wysyłać do 31 lipca 2024 r. Laureat zostanie zaproszony do udziału w ceremonii wręczenia nagrody, a Parlament Europejski pokrywa koszty podróży.

Parlament przyznaje od 2020 r. nagrodę za wybitne prace dziennikarskie publikowane przez dziennikarzy, którzy pracują w Unii Europejskiej. Nagroda ma wyróżniać wybitne, wnikliwe prace dziennikarskie, które dotyczą tematów istotnych dla całej Unii Europejskiej lub niektórych jej państw członkowskich. Prace te przyczyniają się także do propagowania zasad i wartości unijnych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Prace muszą być opublikowane w mediach drukowanych, audiowizualnych lub internetowych z siedzibą w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 1 września 2023 roku do 31 lipca 2024 roku. Prace można składać we wszystkich językach urzędowych UE. W formularzu zgłoszenia należy przedstawić streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 500 słów).

Jury ocenia prace na podstawie następujących kryteriów:

  1. Znaczenie tematu dla społeczeństwa europejskiego oraz wkład pracy w promowanie wartości i zasad Unii Europejskiej.
  2. Jakość treści, które powinny być dobrze udokumentowane, rzetelne, rzeczowe i oparte na różnych źródłach.
  3. Jakość języka, stylu i struktury.
  4. Oryginalne i dogłębne podejście do tematu.

Więcej szczegółów na stronie https://daphnejournalismprize.eu