TSUE uznaje podejście firmy Meta do RODO za niezgodne z prawem

TSUE uznaje podejście firmy Meta do RODO za niezgodne z prawem

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku 4 lipca oznajmił, że koncern Meta (właściciel m.in. Facebooka i Instagrama) zbiera dane nielegalnie. Wymuszona „zgoda” nie jest bowiem zgodna z przepisami RODO. W sprawie Meta przeciwko Bundeskartellamt TSUE  tak interpretując RODO w dużej mierze zamknął koncernowi Meta drzwi do wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisów poza tym, co jest ściśle niezbędne do dostarczania podstawowych produktów (takich jak przesyłanie wiadomości lub udostępnianie treści). Jednak wszelkie inne przetwarzanie danych (takie jak reklama i udostępnianie danych osobowych) wymaga dobrowolnej i uczciwej zgody użytkowników.

Zgodnie z taką decyzją koncern Meta nie może po prostu ominąć RODO za pomocą niektórych paragrafów w swoich dokumentach prawnych i musi uzyskać odpowiednią zgodę i nie może wykorzystywać swojej dominującej pozycji do zmuszania ludzi do wyrażania zgody na rzeczy, których nie chcą.

M.in. koncern Meta próbuje ominąć wymóg zgody na śledzenie i reklamy online, argumentując, że reklamy są częścią „usługi”, którą zgodnie z umową jest winna użytkownikom. BigTech uznał, że może po prostu dodać losowe elementy do umowy (takie jak spersonalizowana reklama), by uniknąć opcji uzyskiwania zgody tak / nie dla użytkowników.

Źródło: https://noyb.eu