Trwają prace nad projektem dyrektywy SLAPP mającej chronić osoby zaangażowane w debatę publiczną

Trwają prace nad projektem dyrektywy SLAPP mającej chronić osoby zaangażowane w debatę publiczną

Na szczeblu europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy SLAPP (mającej chronić osoby zaangażowane w debatę publiczną przed nieuzasadnionymi/stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi). W opinii Izby korekty wymaga szczególnie jeden zapis projektu – zasada transgraniczności.

W aktualnym brzmieniu dyrektywa obejmuje jedynie sprawy o charakterze cywilnym lub handlowym o skutkach transgranicznych, zatem większość postępowań w Polsce (polski powód i pozwany i sąd w Polsce) nie byłaby objęta tą regulacją. Izba przesłała swoje uwagi do ENPA, która to organizacja przygotowuje oficjalne stanowisko w tej sprawie.