Trwa nabór do letniej szkoły dla dziennikarzy: Jak sztuczna inteligencja przekształca dziennikarstwo?

Trwa nabór do letniej szkoły dla dziennikarzy: Jak sztuczna inteligencja przekształca dziennikarstwo?

Trwa nabór do 12 edycji 5-dniowej letniej szkoły dla młodych dziennikarzy, która potrwa od 8 do 12 lipca 2024 we włoskiej Florencji. Impreza organizowana jest przez CMPF (Centre for Media Pluralism and Medi Freedom) jako Summer School for Journalists and Media Practitioners.

W tym roku stypendyści z całego świata będą omawiać implikacje sztucznej inteligencji dla dziennikarstwa i szerszego krajobrazu informacyjnego. Jak zmieni to dziennikarstwo? Jakie możliwości i wyzwania AI stanowi dla tego zawodu? Jakie są implikacje etyczne, filozoficzne i społeczne? Współczesne środowisko informacyjne zostało ukształtowane przez rozprzestrzenianie się i wpływ na nie platform cyfrowych. Niektóre z konsekwencji tej transformacji znajdują odzwierciedlenie w osłabieniu zawodowej i ekonomicznej pozycji mediów i dziennikarstwa oraz w zaostrzeniu dezinformacji. Dziennikarstwo i świadome obywatelstwo konfrontują się z kolejną znaczącą transformacją napędzaną technologią. W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i jej powszechnego zastosowania w różnych sektorach, w tym w branży mediów. Jednym z najważniejszych przełomów jest łatwość obsługi i szeroki dostęp do generatywnej sztucznej inteligencji, która umożliwiła prawie każdemu szybkie generowanie treści.

Termin składania wniosków do letniej szkoły we Florencji upływa 30 kwietnia 2024. Językiem roboczym będzie język angielski. Do dziennikarzy z krajów UE-27 skierowano 20 z 36 przewidzianych stypendiów dla uczestników. Stypendium CMPF obejmuje m.in. koszty podróży, koszty zakwaterowania (5 nocy), czesne, wszystkie materiały, dostęp do biblioteki EUI, dostęp do Wi-Fi.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod tym linkiem