Szwajcaria. Media i treści wydawców mają duże znaczenie dla przychodów Google

Szwajcaria. Media i treści wydawców mają duże znaczenie dla przychodów Google

W Szwajcarii przeprowadzono badania wartości treści prasowych dostarczanych przez wydawców dla wyszukiwarki należącej do koncernu Google.  W raporcie z badania podano informacje wskazujące na większy – niż dotychczas sądzono – udział treści wydawców w zyskach osiąganych przez Google. Badanie zrealizowała renomowana firma konsultingowa z zakresu ekonomii behawioralnej „FehrAdvice & Partners” (FAP), założona przez ekonomistę Ernsta Fehra, we współpracy z ekonomistami z ETH Zurich i Uniwersytetu w Zurychu. W szwajcarskim badaniu postanowiono zebrać odpowiednie dane zadając trzy główne pytania:

  • Gdzie ludzie szukają aktualnych informacji?
  • Jak działa transfer atrakcyjności, tzn. jaki wpływ na ekosystem mediów ma integracja treści prasowych w Google i w jakim stopniu Google osiąga z tego tytułu profity?
  • W jaki sposób można uczciwie zrekompensować wkład wydawców w to co indeksuje wyszukiwarka Google?

Najważniejsze ustalenia z raportu:

– 86% Szwajcarów przy szukaniu informacji korzysta z wyszukiwarek
– ponad 53% osób pozostaje w „świecie” Google i nie wchodzi na strony z wyników wyszukiwania
– w 70% przypadków to treści wydawców mają „znaczący wkład w pozytywne doświadczenia związane z wyszukiwaniem”
– użytkownicy są znacznie bardziej skuteczni w wyszukiwaniu i znacznie bardziej zadowoleni z wyników, jeśli zawartość medialna jest włączona
– ludzie są gotowi zapłacić 16% więcej za Google z zawartością pochodzącą od wydawców niż bez niej
– kiedy ludzie widzą Google bez zawartości pochodzącej od mediów, są mniej skłonni do korzystania z Google przy następnym wyszukiwaniu, i wolą wybierać inne kanały informacyjne, takie jak strony internetowe mediów
– Google osiąga rocznie około 1 mld CHF obrotu na sprzedaży reklam w usługach związanych z wyszukiwaniem informacji, a około 55% zapytań w wyszukiwarce to poszukiwanie informacji, co odpowiada mniej więcej 500 mln CHF.

70-procentowy wkład w wyniki wyszukiwania pochodzący od wydawców odpowiada mniej więcej 385 mln CHF rocznie. W badaniach „FehrAdvice & Partners” dochodzi się do wniosku, że uczciwa rekompensata dla wydawców obecnych na szwajcarskim rynku to 40 procent, co wynika z dotychczasowych doświadczeń współpracy pomiędzy platformami a dostawcami treści (np. przy MSN – agregatorze treści firmy Microsoft, czy w programie Google Adsense). W ten sposób wyliczono kwotę rekompensaty w wysokości ok. 154 mln CHF rocznie (około 726,4 mln złotych).