Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 24 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się wówczas dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”).

Wyniki badania przedstawiają się następująco:

 

prasa ogółem   zmiana pkt. proc. LUTY 2022/2021
luty 2021 luty 2022
nakłady nakłady
RUCH 23,75% 21,56% -2,19%
Kolporter 54,82% 57,81% 2,99%
Garmond Press 16,22% 15,33% -0,89
Inne 5,21% 5,29% 0,08%

 

Suma nakładów tych wydawców o ok. 3 punkty procentowe jest niższa niż wielkość nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w PBC w lutym 2022 r. Jednocześnie ów nakład zbadany stanowi ok. 65% nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bezpłatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej czterech największych kolporterów – według uzyskanych od nich przez Izbę informacji – przedstawia się następująco:

liczba PSD
Firma 2021 2022
RUCH 14 408 11 500
Kolporter 21 000 21 000
Garmond Press 11 950 13 600

Jeśli chodzi o kanały dystrybucji wydań cyfrowych, badania IWP (na podstawie danych od wydawców) wykazują, że dystrybucję tę wydawcy prowadzą w znacznym stopniu samodzielnie – dystrybucja własna to niemal 62% całego rozpowszechniania płatnego wydań cyfrowych. Około 33% łącznego udziału w rynku ma firma e-Kiosk poprzez swe platformy dystrybucyjne (e-Kiosk, e-Gazety i Nexto). Publio, Amazon, AppStore, i Google Play mają łącznie ok. 2% udziału, a ok. 3% to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych.