Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 24 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się w badanym okresie dzienników. Zmieniła się też wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej trzech największych kolporterów prasy w Polsce.

Wyniki badania przedstawiają się następująco:

prasa ogółem   zmiana pkt. proc. LUTY 2021/2020
luty 2020 luty 2021
nakłady nakłady
RUCH 23,72% 23,75% 0,03%
Kolporter 53,34% 54,82% 1,47%
Garmond Press 16,98% 16,22% -0,76%
Inne 5,96% 5,21% -0,75%

Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 24 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się wówczas dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”). Suma nakładów tych wydawców o ok. 4 punkty procentowe przewyższa wielkość nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w ZKDP w lutym 2021 r. Jednocześnie ów nakład zbadany stanowi ok. 65% nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bezpłatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej trzech największych kolporterów – według uzyskanych od nich przez Izbę informacji – przedstawia się następująco:

liczba PSD
Firma 2020 2021
RUCH 15 900 14 408
Kolporter 21 000 21 000
Garmond Press 11 800 11 950

Jeśli chodzi o kanały dystrybucji wydań cyfrowych, badania IWP (na podstawie danych od wydawców) wykazują, że dystrybucję tę wydawcy prowadzą w znacznym stopniu samodzielnie – dystrybucja własna to ok. 50% całego rozpowszechniania płatnego wydań cyfrowych. Około 40% łącznego udziału w rynku ma firma e-Kiosk poprzez swe platformy dystrybucyjne (e-Kiosk, e-Gazety i Nexto). Publio, Amazon, AppStore, i Google Play mają łącznie prawie 3% udziału, a ok. 7% to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych.