Stowarzyszenie Kreatywna Polska apeluje do prezydenta w sprawie „Karty wolności w sieci”

Stowarzyszenie Kreatywna Polska apeluje do prezydenta w sprawie „Karty wolności w sieci”

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest m.in. IWP, przesłało do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy stanowisko polskiego sektora kreatywnego i stowarzyszeń twórczych wyrażające zaniepokojenie oświadczeniem prezydenta przedstawionym w „Karcie Wolności w Sieci” ogłoszonej dnia 2 lipca 2020 r.

W piśmie czytam m.in. „Jednym z haseł karty jest nośne „TAK dla WOLNOŚCI, NIE dla cenzury w Internecie”, które odnosi się bezpośrednio do unijnej Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790/UE), przyjętej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej w 2019 roku.

Posługiwanie się w związku z tą Dyrektywą nieprawdziwą nazwą ACTA 2 jest mylącym pojęciem wprowadzającym w błąd tysiące internautów i krzywdzącym dla środowiska twórców.”

Jak pisze Dorota Hawliczek w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska dyrektywa nie ma nic wspólnego z ograniczaniem wolności w sieci i cenzurą, a używanie tych sformułowań jest nieuzasadnione i krzywdzące dla milionów Polek i Polaków, dzięki których pracy i podatkom powstają narodowe zasoby kultury, wymagające ochrony i poszanowania. „Dyrektywa nie wprowadza żadnej cenzury, lecz mechanizm poszanowania cudzej pracy i godziwego wynagradzania twórców i producentów. Tworzy przejrzyste reguły dotyczące korzystania z utworów i  podziału zysków z tytułu ich eksploatacji w środowisku cyfrowym” – podkreśla w piśmie dyr. Stowarzyszenia.

Pełna wersja pisma dostępna w załączniku SKP_Stanowisko ws Karty wolności w sieci_6.07.2020

Czytaj też komentarz dotyczący oświadczenia prezydenta i „Karty Wolności w Sieci” autorstwa Bogusława Chraboty, red. nacz. dziennika „Rzeczpospolita a jednocześnie prezesa IWP  https://www.rp.pl/Komentarze/307059943-Chrabota-Duda-i-patologie-w-sieci.html

oraz opinie przedstawicieli sektora kreatywnego po oświadczeniu prezydenta https://www.rp.pl/Prawo-autorskie/307059964-ACTA-2-organizacje-zrzeszajace-tworcow-o-zapowiedzi-prezydenta.html