Stanowisko Izby Wydawców Prasy ws. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

Stanowisko Izby Wydawców Prasy ws. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, z dnia 8 listopada 2018 roku. Projekt zakłada zrównanie stawki VAT na prasę elektroniczną (dotąd 23%) ze stawką dla wydań drukowanych. To korzystna zmiana, o jaką od dawna zabiegała Izba i wszyscy wydawcy w Unii Europejskiej.

Projekt ten zakłada jednak także stosowanie dla całej prasy jednej stawki VAT, w miejsce dwu obecnie obowiązujących, czyli 5% dla prasy specjalistycznej i 8% dla całej pozostałej prasy. To dążenie do uproszczenia systemu jest samo w sobie pozytywne, tyle, że Ministerstwo proponuje ujednolicenie stawki na poziomie 8%. Tym samym obciążenie podatkowe prasy specjalistycznej, w tym większości tytułów lokalnych, wzrosłoby aż o 60%.

Izba Wydawców Prasy przekazała z datą 16 grudnia 2018 r. na ręce minister finansów Teresy Czerwińskiej pismo w tej sprawie, wraz ze stanowiskiem, w którym wnioskuje o wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT dla prasy drukowanej i elektronicznej wynoszącej 5%.
Stanowisko zostało wzmocnione przez konkretne wyliczenia, które wykazały, iż wprowadzenie stawki 5% dla całej prasy miałoby śladowy wpływ na zmniejszenie budżetu państwa, przy równoczesnych, niewspółmiernych korzyściach społeczno-kulturowych.

Więcej w strefie dla zalogowanych Dla członków https://www.iwp.pl/index.php/2018/12/19/stanowisko-izby-wydawcow-prasy-ws-projektu-nowelizacji-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-vat/