Stanowisko IWP ws. projektu ustawy o opłatach od reklam

Stanowisko IWP ws. projektu ustawy o opłatach od reklam

Stanowisko Izby Wydawców Prasy w sprawie projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

Izba Wydawców Prasy wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam, o którym mowa w ogłoszonym 2 lutego br. projekcie ustawy „o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów” (dalej jako „Projekt”).

Jesteśmy przekonani, iż projektodawcy nie dokonali starannej analizy skutków wprowadzenia nowej daniny. Już ze wstępnych bowiem ustaleń wynika, iż wprowadzenie podatku od reklam przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Nie tylko nie zwiększy przychodów budżetowych, które miałyby zostać przekierowane na walkę z pandemią, ale – wręcz przeciwnie – doprowadzi do ich zmniejszenia. (…)

Całość stanowiska dostępna w załączniku w wersji PDF.