Stanowisko 3C to lobbing Google przeciwko regulacji Digital Markets Act?

Stanowisko 3C to lobbing Google przeciwko regulacji Digital Markets Act?

Connected Commerce Council, organizacja, “której członkami jest ponad 1800 europejskich małych przedsiębiorstw”, twierdzi, że projektowany przez Unię Europejską akt o rynkach cyfrowych (DMA) “zaszkodzi małym firmom” – opisuje „Gazeta Wyborcza”. Dziennik przypomina, że prowadzone przez 3C badania finansuje Google, dla którego DMA to niewygodna regulacja antymonopolowa. Akt o rynkach cyfrowych (DMA) proponowany przez Komisję Europejską to część pakietu regulacji platform internetowych – obok aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Swoje stanowisko w sprawie DMA wydała organizacja Connected Commerce Council (3C, Rada ds. Handlu w Sieci), której zdaniem przepisy aktu o rynkach cyfrowych mogą “w niezamierzony sposób zaszkodzić małym firmom poprzez wzrost kosztów marketingu cyfrowego i reklamy oraz ograniczenie korzyści, które mogą przynosić małym przedsiębiorstwom”. Organizacja argumentuje m.in., że wdrożenie przepisów DMA utrudni cyfrowym gigantom, takim jak Google czy Facebook, dzielenie się danymi a w efekcie algorytmy nie będą już wyświetlać reklam tak dobrze dopasowanych. Dodatkowo niektóre poprawki mogą spowodować wzrost konkurencji o miejsca reklamowe, a tym samym wzrost cen.

Ze stanowiskiem 3C nie zgadzają się eksperci, z którymi rozmawiała „Gazet Wyborcza”. – Celem Komisji jest wyrównanie szans konkurowania słabszych graczy z głównymi przedsiębiorcami cyfrowymi, takimi jak Amazon, Google czy Facebook – tłumaczy dr hab. Maciej Bernatt, dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania UW. A Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej dodaje: – DMA ma służyć ochronie małych i średnich przedsiębiorstw przed krzywdzącymi dla nich praktykami ze strony rynkowych gigantów i ograniczać niekorzystny wpływ tych drugich na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw, a w konsekwencji na gospodarkę.

Źródło https://wyborcza.biz