Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne na temat zmian w podatkach VAT i CIT

Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne  na temat zmian w podatkach VAT i CIT

W roku 2019 wchodzą w życie liczne i poważne zmiany w przepisach podatkowych (VAT i CIT) oraz przepisach dotyczących rozliczeń PIT i ZUS. Wiele z tych zmian ma daleko idące konsekwencje dla działalności wydawców i ich służb finansowych, także w świetle zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych.

Organizowane co roku przez Izbę Wydawców Prasy, spotkania szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach zawsze cechują się wysokim poziomem merytorycznym i cieszą się uznaniem osób odpowiedzialnych za finanse w wydawnictwach. Szczególnie cenne jest to, że ich program dostosowany jest do specyfiki działalności wydawniczej.

Z uwagi na niezwykle szeroki zakres zmian w przepisach podatkowych szczególnie zachęcamy Państwa w tym roku do zgłoszenia udziału swych pracowników w  organizowanych przez IWP konsultacjach.

Konsultacje organizujemy we współpracy z renomowaną kancelarią prawną MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców. Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych – m.in. zmiany dotyczące podatku CIT, konstrukcja tzw. exit tax, zmiany w zasadach stosowania podatku u źródła (withholding tax), nowe reguły dotyczące leasingu – w tym leasingu samochodów etc.
  • Podatek VAT – m.in. nowe reguły opodatkowania bonów, zmiany reguł stosowania ulgi na złe długi, zmiany zasad opodatkowania świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami (MOSS), planowane zmiany stawek VAT (tzw. matryca stawek) w tym planowane reguły opodatkowania wydawnictw dostarczanych drogą elektroniczną, projekt zmiany stawek dla prasy specjalistycznej, kasy rejestrujące – elektroniczne i inne zagadnienia;
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – podstawowe zmiany;
  • Inne – raportowanie schematów podatkowych – kto jest zobowiązany, w jakich okolicznościach. w jakim zakresie.
  • Pytania i dyskusja

Termin i miejsce
Konsultacje są jest jednodniowe, odbędą się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 18 stycznia (piątek) 2019 r., w godzinach 10–16 (w tym przerwa na posiłek).

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 16 stycznia 2019 r. do biura IWP e-mailem (sekretariat@iwp.pl) lub faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 828-59-30.

Uczestników konsultacji  prosimy o ewentualne nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.