Spotkanie IWP i PBC z przedstawicielami prasy lokalnej

Spotkanie IWP i PBC z przedstawicielami prasy lokalnej

Z inicjatywy IWP 26 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze Izby i Polskich Badań Czytelnictwa z przedstawicielami Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, a także lokalnych serwisów internetowych skupionych wokół spółki CMC Media (oferującej CMS dla wydawców). Spotkanie dotyczyło możliwości szerszego informowania przez PBC o zasięgach prasy lokalnej.

Podczas spotkania ustalano zasady współpracy i parametry, które mogłyby być uwzględnione w audycie i badaniach oraz prezentowane przez PBC. Wśród badanych przez PBC tygodników lokalnych są obecnie tylko “Życie Bytomskie”, “Tygodnik Zamojski”, “TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny” i “Tygodnik Ostrołęcki”.

Ze strony organizacji zrzeszających wydawców lokalnych oraz IWP i PBC pojawiła się propozycja, by do badań dołączyły inne tytuły lokalne. Omawiano m.in. sposób prezentowania informacji o lokalnych tygodnikach uwzględniający – podobnie jak we wszystkich segmentach prasy – różne kanały dotarcia do czytelników. W badaniach PBC pojawiają się dane nie tylko o sprzedaży wydań drukowanych, ale również wydań cyfrowych i subskrypcji oraz o rozpowszechnianiu bezpłatnych treści w internecie czy mediach społecznościowych.