SFP domaga się od Skarbu Państwa 416 mln zł odszkodowania za brak opłaty reprograficznej od smartfonów i tabletów

SFP domaga się od Skarbu Państwa 416 mln zł odszkodowania za brak opłaty reprograficznej od smartfonów i tabletów

Stowarzyszenie Filmowców Polskich domaga się od Skarbu Państwa 416 mln zł odszkodowania. Pozew dotyczy opłaty od czystych nośników, zwanej opłatą reprograficzną, z której nadal wykluczone są smartfony czy tablety – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy, że także Izba Wydawców Prasy od lat domaga się szybkiego znowelizowania listy urządzeń i czystych nośników, która ma już ponad 10 lat. Brakuje na nich m.in. smartfonów, tabletów i laptopów, a co za tym idzie wydawcy i dziennikarze (i właśnie filmowcy) nie otrzymują należnych im rekompensat z tytułu kopiowania utworów do celów prywatnych. IWP będzie przyglądać się rozwojowi sytuacji i postępom procesowym. Niewykluczone, iż wkrótce kolejne grupy twórców lub reprezentujące ich organizacje również podejmą odpowiednie kroki prawne.

– Wpływy z opłat od nośników i urządzeń są absurdalnie niskie i rażąco odstają od kwot pozyskiwanych w innych państwach europejskich, zaś cały system nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Prace nad zmianą obowiązującego modelu w ramach projektu ustawy o artystach zawodowych nie doprowadziły do satysfakcjonującego dla środowiska twórczego rozwiązania – podaje w swoim komunikacie Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

– Mimo wielu naszych wystąpień i wniosków, prace nad zmianą obowiązującego modelu kończyły się co najwyżej w fazie projektowej. W dużej mierze spowodowane było to drapieżnym lobbingiem międzynarodowych korporacji i nader populistycznymi głosami producentów urządzeń, którzy ciągle straszyli rzekomymi podwyżkami cen urządzeń. Korporacje technologiczne bogacą się kosztem polskich twórców, z którymi nie chcą się dzielić swoimi wielkimi zyskami – podkreśla prezes SFP Jacek Bromski. – Wobec trwającej tyle lat bezczynności, wystąpienie na drogę sądową stało się konieczne dla zapewnienia twórcom należnego wynagrodzenia – dodaje.

Ostatnio wydano wyrok, w którym – po 13 latach procesu – Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że opłatę reprograficzną należy wnosić też od smartfona czy tabletu. Sąd nakazał firmie Sony wypłatę 576 tys. zł zaległej opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.