Samorządy nie powinny wchodzić w buty mediów – uważa RPO

Samorządy nie powinny wchodzić w buty mediów – uważa RPO

Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego zaburza konkurencję i utrudnia sprawne funkcjonowanie mediów niepublicznych – uważa rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

Izba Wydawców Prasy od dawna postuluje wprowadzenie zakazu wydawania prasy przez samorządy (tylko biuletyny informacyjne). Już w 2004 roku IWP wraz Senatem RP zorganizowała konferencję, na której wspólnie sformułowano taki postulat. W następnych latach Izba, wspólnie z SGL, SPL i HFPC oraz we współpracy z kolejnymi RPO, wielokrotnie podnosiła tę sprawę, przedstawiając konkretne propozycje rozwiązań prawnych. Niestety, dotąd bez skutku, nie uzyskaliśmy poparcia żadnego z rządów.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna wydawcy prasy regularnie skarżą się do rzecznika praw obywatelskich, że mają problemy z rentownością tytułów, bo muszą konkurować z biuletynami samorządowymi, dotowanymi z publicznych pieniędzy. RPO kolejny raz zwraca się w tej sprawie do Piotra Glińskiego, wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2016 r. biuro rzecznika postuluje o wprowadzenie ustawowego zakazu wydawania prasy finansowanej pośrednio lub bezpośrednio przez samorząd terytorialny.

Jak zauważa prof. Marcin Wiącek, niepokojący z punktu widzenia zasady społecznej gospodarki rynkowej jest udział prasy samorządowej w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej.

Źródło https://www.gazetaprawna.pl